Complain
Latvijas zemes fonda pārvaldītājs iznomā fondam piederošu koptu lauksaimniecības zemi ar termiņu vismaz uz 5 gadiem. Lauksaimniecības zemes kvalitāte - 40 balles. VZD kā aramzeme. Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības nomas līgumu reģistrā. Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem. Nīn maksā Zemes fonds. Pieteikums nomai atrodams Altum mājas lapā Zemes fonda sadaļā - Iznomājam.
Bērzlejas
3.64 m²
14
Vakar plkst. 14:28
Vairākss.com
Complain
10.9 m²
100
Vakar plkst. 14:33
Vairākss.com
Complain
Iznomāju vai pārdodu lauksaimniecības zemi. Šobrīd netiek apstrādāta, liz platība 5, 78 ha Zemes plāns pielikumā.
Ogugravas
6.59 m²
50
1.2.2018.
Vairākss.com
Complain
Pārdošanā tiek piedāvāts nekustamais īpašums (zeme) ar kopējo platību 2, 06ha, pie Rīgas robežas. Atrašanās vieta: Īpašums atrodas tikai 1km attālumā no Rīgas robežas un 9 km no Rīgas centra, Ķekavas novadā, Baložos - Krustkalni, Rīga - Bauskas autoceļa (A7 ceļš) un Baložu krustojumā, blakus MAXIMA noliktavām. Pieejamā platība, izmantošanas mērķis un cits info: Īpašuma kopējā platība ir 2, 06 ha. Pēc jaunā ceļa mezgla izbūves šajā vietā vairs nebūs aizsargjosla, bet gan būvlaide, līdz ar to būvēt būs iespējams 10m attālumā no jaunā ceļa, kā arī piekļūšana šim īpašumam ir nodrošināta un arī ieprojektēta jaunajā Ķekavas ceļa projektā no Zālītes ielas, kura pievienojas jaunajam autoceļa aplim. Pēc Ķekavas novada teritoriālā plānojuma īpašuma izmantojamais mērķis ir jaukta ražošanas un darījuma teritorija (JRD: Vispārīgās ražošanas – rūpnīcas uzņēmums, noliktava, kravu stacija, vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības iestāde, transporta loģistikas centri, degvielas uzpildes stacijas, sporta un atpūtas būve u. c. ). Īpašums, ļoti labi atbilst veikala, noliktavu, ražošanas un/ vai biroju, DUS vai kāda cita komercobjekta būvniecībai, jo īpašums atrodas, kur būs pirmais lielais autoceļa mezgls braucot no Rīgas pa jauno Ķekavas apvedceļu, pie Rīgas robežas. Location The real estate is in a very good logistics location as there are main roads from and to Riga, as well as towards Lithuania and other European countries. The property is located only 1 km from Riga district border and 8 km from Riga City Centre, which makes its easily accessible for your business. The location is Kekava district Balozi-Krustkalni, on the road Riga – Bauska (A7) and at the intersection of the turn to Balozi, near the Maxima warehouses. Space available Total area of land for rent is 2.06 ha. The area of the property is shown as accurate after the construction of the new road section. After the construction of the new road there will no longer be a protective zone in this place, but a construction site instead, so it will be possible to build 10 metres from the road, as well as access to the property is ensured and also designed in the new road project. Purpose According to the territorial planning of the Kekava district, the property purpose is mixed prospecting and transaction area: general industrial-industrial company, warehouse, freight station; wholesale and retail office, transport logistics centres, refrigeration station, sports and leisure construction (etc. ). This is one of the last available properties for this type of use near Riga. After the construction of the new runway ring road as well as with the existing runway, this place is perfectly suited for the construction of a store, warehouse and / or office, a fuel station or some other commercial facility, as this will be the first large transport section of the new circuit around the border of Riga with high traffic intensity.
Vecabras
20400 m²
958 800
21.8.2018.
Vairākss.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more