Complain
Altum Latvijas zemes fonds iznomā fondam piederošu lauksaimniecības zemi ar termiņu vismaz uz 5 gadiem. Lauksaimniecības zemes kvalitāte - 31 balle. VZD kā aramzeme, arī dabā ir iekopta aramzeme, audzēti graudaugi. Laba piebraucamā ceļa malā. Nomas līgums tiks reģistrēts pašvaldības nomas līgumu reģistrā. Nomniekam ir tiesības pieteikties uz valsts un ES atbalsta maksājumiem. Nīn maksā Zemes fonds. Pieteikums nomai atrodams Altum mājas lapā Zemes fonda sadaļā - Iznomājam.
Vecliepas
6.4 m²
25
18.9.2018.
Vairākss.com
Complain
Iznomā lauksaimniecībā izmantojamo zemi: 2.3 ha aramzemes platības un 0.7 ha ganību platības. Robežu plānā 1.zemes gabals.
Kaķīši
3 m²
12
13.8.2018.
Vairākss.com
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more