Meklēšana bez rezultātiem
Complain
1930. gadā konstruktīvisma ietekmē celta māja, kura gaida tālāku remontu. Mūru biezums 60 cm, kurš būvēts no Bauņu muižas nojauktās vidusdaļas ķieģeļiem. Dzīvojamā platība 2 stāvos ar kopējo platību 215 m2+ balkons ar kolonnām- 15 m2. Pagrabi: ar ieeju no ārpuses- 6 m2, ar ieeju no mājas -3 m2. Jauns ūdensvads no akas. Jauna kanalizācija. 3 fāzu elektrība. Apkure- krāsnis. Nomainīti visi logi un ārdurvis. 1 telpa (30 m2) izremontēta un iekārtota kā studio tipa dzīvoklis ar visām ērtībām. Kopējā zemes platība- 14.7 ha. Iekopta lauksaimniecības zeme- 2, 71 ha Piemājas teritorijā: dabīgas ziedu pļavas un dīķis– 2 ha. Purvaina teritorija ar ezeriņiem- apmēram 4 ha. Kopjams jauktu koku mežs un jaunaudze- apmēram 6 ha. Visā teritorijā, izņemot šobrīd izīrēto aramzemi, saglabāta bioloģiskā augu un dzīvnieku daudzveidība. Funkcionējoša pirts- vēsturiska guļbūve. Attālums līdz Matīšu pagasta centram- 4 km ( skola, bērnudārzs, pasts, bibliotēka, pagasta pārvalde, baznīca, kultūras nams, aptieka, 2 veikali). Attālums līdz novada centram (Valmierai)- 25 km. Attālums līdz Burtnieku ezeram- 8 km Īpašums atrodas blakus šosejai Valmiera- Matīši- Ainaži. Laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam ēka un teritorija tika attīrīta no iepriekšējā laika posma atstātā enerģētiskā un fiziskā ’kultūrslāņa’’. Īpašuma cena ar ’pievienoto vērtību’’ un attīstības potenciālu- 200.000 eiro, . Здание, построенное в 1930 году под влиянием конструктивизма, ожидает дальнейшего ремонта. Толщина кладки, в которой использован кирпич 18-го века, снесенной Баунской усадьбы, составляет 60 см. Общая жилая площадь 215 м2 + балкон с колоннами - 15 м2. Подвал: с входом с наружи дома- 6 м2, с входом из дома -3 м2. Новый водопровод из колодца. Новая система очистки сточных вод. Трехфазное электричество. Отопительные печи. Заменены все окна и наружные двери. 1 комната (30 м2) отремонтирована и меблирована как однокомнатная квартира типа studio со всеми удобствами. Общая площадь земельного участка - 14, 7 га. Сельскохозяйственные пахотные земли - 2, 71 га Естественные цветочные луга и пруд - 2 га. Болотная зона с лесными озерками - около 4 гектаров. Смешанный лес - около 6 гектаров. На всей территории, за исключением арендованных в настоящее время пахотных земель, сохраняется биологическое разнообразие растений и животных. Функциональная баня - историческое бревенчатое здание. Расстояние до центра Matīši - 4 км (школа, детский сад, почта, библиотека, администрация, церковь, дом культуры, аптека, 2 магазина). Расстояние до центра волости (Valmiera) - 25 км. Расстояние до озера Burtnieki- 8 км Имение находится рядом с дорогой Valmiera-Matīši-Ainaž i. В период с 2013 по 2018 год здание и территория были отчищены от энергетического и физического культурного слоя, оставшегося с предыдущего периода. Недвижимость с добавленной стоимостью с и потенциалом развития оценивается в 200 000.00 евро. The house, built in 1930, under the influence of constructivism, is awaiting further renovation. The thickness of the masonry in which the brick of the 18th century was used, which was torn down by the Bauni manor, is 60 cm, . Living area on 2 floors with a total area of 215 m2 + balcony with columns - 15 m2. Basement: with an entrance from the outside of the house - 6 m2, with an entrance from the house -3 m2. New water supply from the well. New wastewater treatment system. Three-phase electricity. Heating stoves. Replaced all windows and exterior doors. 1 room (30 m2) was renovated and furnished as a studio apartment with all the amenities. The total land area is 14.7 hectares. Agricultural arable land - 2.71 ha Natural flower meadows and a pond - 2 hectares. Marsh zone with forest lakes - about 4 hectares. Mixed forest - about 6 hectares. The entire territory, with the exception of currently leased arable land, preserves the biological diversity of plants and animals. Functional bath is a historic log building. The distance to the center of Matīši is 4 km (school, kindergarten, post office, library, parish administration, church, cultural center, pharmacy, 2 shops). The distance to the center of the parish (Valmiera) is 25 km. Distance to Lake Burtnieki- 8 km The estate is located near the road Valmiera-Matīši-Ainaž i. In the period from 2013 to 2018, the building and the territory were cleared of the energy and physical “cultural layer” left over from the previous period. Property with value added and development potential is estimated at 200 000.00 euros.
230 m²
220 000 €
230 m²
Vairākss.com
1930. gadā konstruktīvisma ietekmē celta māja, kura gaida tālāku remontu. Mūru biezums 60 cm, kurš būvēts no Bauņu muižas nojauktās vidusdaļas ķieģeļiem. Dzīvojamā platība 2 stāvos ar kopējo platību 215 m2+ balkons ar kolonnām- 15 m2. Pagrabi: ar ieeju no ārpuses- 6 m2, ar ieeju no mājas -3 m2. Jauns ūdensvads no akas. Jauna kanalizācija. 3 fāzu elektrība. Apkure- krāsnis. Nomainīti visi logi un ārdurvis. 1 telpa (30 m2) izremontēta un iekārtota kā studio tipa dzīvoklis ar visām ērtībām. Kopējā zemes platība- 14.7 ha. Iekopta lauksaimniecības zeme- 2, 71 ha Piemājas teritorijā: dabīgas ziedu pļavas un dīķis– 2 ha. Purvaina teritorija ar ezeriņiem- apmēram 4 ha. Kopjams jauktu koku mežs un jaunaudze- apmēram 6 ha. Visā teritorijā, izņemot šobrīd izīrēto aramzemi, saglabāta bioloģiskā augu un dzīvnieku daudzveidība. Funkcionējoša pirts- vēsturiska guļbūve. Attālums līdz Matīšu pagasta centram- 4 km ( skola, bērnudārzs, pasts, bibliotēka, pagasta pārvalde, baznīca, kultūras nams, aptieka, 2 veikali). Attālums līdz novada centram (Valmierai)- 25 km. Attālums līdz Burtnieku ezeram- 8 km Īpašums atrodas blakus šosejai Valmiera- Matīši- Ainaži. Laika posmā no 2013. līdz 2018. gadam ēka un teritorija tika attīrīta no iepriekšējā laika posma atstātā enerģētiskā un fiziskā ’kultūrslāņa’’. Īpašuma cena ar ’pievienoto vērtību’’ un attīstības potenciālu- 200.000 eiro, . Здание, построенное в 1930 году под влиянием конструктивизма, ожидает дальнейшего ремонта. Толщина кладки, в которой использован кирпич 18-го века, снесенной Баунской усадьбы, составляет 60 см. Общая жилая площадь 215 м2 + балкон с колоннами - 15 м2. Подвал: с входом с наружи дома- 6 м2, с входом из дома -3 м2. Новый водопровод из колодца. Новая система очистки сточных вод. Трехфазное электричество. Отопительные печи. Заменены все окна и наружные двери. 1 комната (30 м2) отремонтирована и меблирована как однокомнатная квартира типа studio со всеми удобствами. Общая площадь земельного участка - 14, 7 га. Сельскохозяйственные пахотные земли - 2, 71 га Естественные цветочные луга и пруд - 2 га. Болотная зона с лесными озерками - около 4 гектаров. Смешанный лес - около 6 гектаров. На всей территории, за исключением арендованных в настоящее время пахотных земель, сохраняется биологическое разнообразие растений и животных. Функциональная баня - историческое бревенчатое здание. Расстояние до центра Matīši - 4 км (школа, детский сад, почта, библиотека, администрация, церковь, дом культуры, аптека, 2 магазина). Расстояние до центра волости (Valmiera) - 25 км. Расстояние до озера Burtnieki- 8 км Имение находится рядом с дорогой Valmiera-Matīši-Ainaž i. В период с 2013 по 2018 год здание и территория были отчищены от энергетического и физического культурного слоя, оставшегося с предыдущего периода. Недвижимость с добавленной стоимостью с и потенциалом развития оценивается в 200 000.00 евро. The house, built in 1930, under the influence of constructivism, is awaiting further renovation. The thickness of the masonry in which the brick of the 18th century was used, which was torn down by the Bauni manor, is 60 cm, . Living area on 2 floors with a total area of 215 m2 + balcony with columns - 15 m2. Basement: with an entrance from the outside of the house - 6 m2, with an entrance from the house -3 m2. New water supply from the well. New wastewater treatment system. Three-phase electricity. Heating stoves. Replaced all windows and exterior doors. 1 room (30 m2) was renovated and furnished as a studio apartment with all the amenities. The total land area is 14.7 hectares. Agricultural arable land - 2.71 ha Natural flower meadows and a pond - 2 hectares. Marsh zone with forest lakes - about 4 hectares. Mixed forest - about 6 hectares. The entire territory, with the exception of currently leased arable land, preserves the biological diversity of plants and animals. Functional bath is a historic log building. The distance to the center of Matīši is 4 km (school, kindergarten, post office, library, parish administration, church, cultural center, pharmacy, 2 shops). The distance to the center of the parish (Valmiera) is 25 km. Distance to Lake Burtnieki- 8 km The estate is located near the road Valmiera-Matīši-Ainaž i. In the period from 2013 to 2018, the building and the territory were cleared of the energy and physical “cultural layer” left over from the previous period. Property with value added and development potential is estimated at 200 000.00 euros.
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more