Complain
Daugavpils, Imperatora iela 9 dzīvoklis Nr. 1 Eur 2 700.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 36 m2 3600/121990 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 001 kopīpašumā esošās daļas 3600/121990 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608, ar kopējo platību 0.1214 ha Atbilstoši Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000030092 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Imperatora ielā 9, Daugavpilī, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi: uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Ēka Nr. 16 Dzīvojamā ēka” ‹valsts aizsardzības Nr. 4696›; zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 un apbūve uz tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu” ‹valsts aizsardzības Nr. 7428› un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Daugavpils cietokšņa apbūve” ‹valsts aizsardzības Nr. 4687› teritorijā un ir tā daļa; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.0195 ha platībā. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 2 700.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 03.01.2019 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 270.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Daugavpils, Imperatora iela 9 dzīvoklis Nr. 1, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 16.01.2019 laiks: 16:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Daugavpils
1 istabas
36 m²
2 700 €
30.11.2018.
1 istabas36 m²30.11.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Imperatora iela 9 dzīvoklis Nr. 1 Eur 2 700.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 36 m2 3600/121990 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 001 kopīpašumā esošās daļas 3600/121990 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608, ar kopējo platību 0.1214 ha Atbilstoši Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000030092 III daļas 1.iedaļas ierakstiem un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem nekustamam īpašumam Imperatora ielā 9, Daugavpilī, kurā atrodas Objekts, reģistrēti šādi apgrūtinājumi: uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 atrodas vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis Ēka Nr. 16 Dzīvojamā ēka (valsts aizsardzības Nr. 4696); zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 0500 011 1608 un apbūve uz tā atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa Daugavpils cietoksnis ar priekštilta nocietinājumu (valsts aizsardzības Nr. 7428) un valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Daugavpils cietokšņa apbūve (valsts aizsardzības Nr. 4687) teritorijā un ir tā daļa; ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju 0.0195 ha platībā. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 2 700.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 03.01.2019 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 270.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Imperatora iela 9 dzīvoklis Nr. 1, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 16.01.2019 laiks: 16:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Daugavpils raj., Daugavpils,Imperatora 9 dz.1
1 istabas
36 m²
2 700 €
3.12.2018.
1 istabas36 m²3.12.2018.
Vairākreklama.vesti.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more