Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0171) ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0172) ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Naujenes pag., Daugavpils nov., Latvija Vecpils iela 8 - 1
3 istabas
60 m²
256
24.4.2018.
Vairākcity24.lv
Abonējiet jūsu meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Daugavpils, Naujenes iela
Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ‹būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001› kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības ‹kadastra apzīmējums 4474 003 0171› ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības ‹kadastra apzīmējums 4474 003 0172› ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Daugavpils
3 istabas
59 m²
256
Vakar plkst. 19:17
Vairākmajoklis.lv
Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr., kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ) kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. mob. 29352732
Pārdod 3 istabas Vecpils 8 dz.1, Daugavpils raj., Naujienas pag. Cena: Kontakti:,Daugavpils raj.
59.6 m²
256
20.4.2018.
Vairākdzivoklis.lv
Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0171) ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0172) ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Daugavpils raj., Naujenes pag.,Vecpils 8 dz.1
3 istabas
60 m²
240
20.4.2018.
Vairākreklama.vesti.lv