3 istabas
59 m²
256
Vakar plkst. 19:17
Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ‹būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001› kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības ‹kadastra apzīmējums 4474 003 0171› ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības ‹kadastra apzīmējums 4474 003 0172› ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Vairākmajoklis.lv

Vecpils iela 8 - 1

Naujenes pag., Daugavpils nov., Latvija Vecpils iela 8 - 1
3 istabas
60 m²
256
24.4.2018.
Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0171) ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0172) ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Vairākcity24.lv
Abonējiet jūsu meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Daugavpils, Vecpils iela

Pārdod 3 istabas Vecpils 8 dz.1, Daugavpils raj., Naujienas pag. Cena: Kontakti:

Pārdod 3 istabas Vecpils 8 dz.1, Daugavpils raj., Naujienas pag. Cena: Kontakti:,Daugavpils raj.
59.6 m²
256
20.4.2018.
Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr., kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ) kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. mob. 29352732
Vairākdzivoklis.lv
3 istabas
60 m²
240
20.4.2018.
Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa Eur 256.00 Objekta sastāvs domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma Nr. 1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā, kadastra Nr. 4474 900 0603, kura sastāvā ietilpst: dzīvoklis ar kopējo platību 59.6 m2; 596/11884 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) kopīpašumā esošās daļas; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0171) ar kopējo platību 0.1618 ha; 596/11884 domājamās daļas no zemes vienības (kadastra apzīmējums 4474 003 0172) ar kopējo platību 0.3165 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 256.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 20.05.2018. citām personām: līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 25.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Daugavpils nov. , Naujenes pag. , Naujene, Vecpils iela 8 -1 valsts 1/4 dom. daļa, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 14.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Vairākreklama.vesti.lv