Tiek pārdots zemes gabals 1,33 ha platībā savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijā
Jelgava,Asteru
13300 m²
30 000
23.3.2018.
Vairākrentinriga.lv