1 m²
1 296
4.5.2018.
Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Kalnu iela 12 dzīvokļi Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7 Eur 1 296.00 par dzīvokļu komplektu kopā. Objekta sastāvs valsts dzīvokļu īpašumi Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7 Kalnu ielā 1, Punduros, Bērziņu pagastā, Dagdas novadā nekustamais īpašums, kurā atrodas dzīvokļi, sastāv no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 6050 004 3273 001 zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6050 004 3273, ar kopējo platību 0.3168 ha Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 1 296.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 07.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 129.60 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Dagdas novads, Bērziņu pagasts, Kalnu iela 12 dzīvokļi Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 21.06.2018 laiks: 16:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Detalizēta informācija Privatizācijas aģentūras interneta vietnē.
Vairākss.com
Abonējiet jūsu meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Krāslava, Kalnu iela