Copy link
Sūdzība
Īpašnieks pārdod zemes gabalu, piemērotu gan individuālai apbūvei, gan komercdarbībai. Netālu no īpašuma acis priecēs Kuldīgas ķieģeļu tilts, kas ir trešais garākais ķieģeļu tilt s Eiropā un otrs vecākais ķieģeļu velvju tilts Latvijā, kā arī Ventas rumba, kas ir platākais ūdenskritum s Eiropā. Īpašuma apkārtne veido burvīgu atmosfēru ikdienas dzīvei, gan arī spēj piesaistīt lielu potenciālo klientu plūsmu, ja īpašums tiek izmantots komerciāliem nolūkiem. Atļautā izmantošana: Balstoties uz Kuldīgas novada Domes lēmumu /prot. Nr. 17, p. 73./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, zemes vienība izmantojama: Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) – Aptuveni 2/3 zemes platība Biroju ēku apbūve. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve. Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve. Ēkas, kas tiek izmantotas izsolēm un izstādēm, kā arī apbūves teritorijas gadatirgiem un tirgiem. Restorānu, bāru, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve. Viesnīcu, viesu namu, moteļu un kopmītņu ēku apbūve. Azartspēļu uzņēmumu apbūve vietās, kur to pieļauj normatīvie akti. Finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju apbūve. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Rindu māju apbūve (izņemot Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonas). Dvīņu māju apbūve (izņemot Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonas). Savrupmāju apbūve. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. Sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve. Sporta būvju un ar tām saistīto palīgēku apbūve. Muzeju, mākslas galeriju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve. Amatniecība, sadzīves pakalpojumi, ja netiek veidotas noliktavas. Labiekārtota publiska ārtelpa. U. c. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) – Aptuveni 1/3 teritorijas platība Dabas un apstādījumu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu sabiedrībai brīvi pieejamas dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides vai citu sociālo funkciju nodrošināšanu, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un būves. Inženiertehniskā apgāde: o Ūdensapgāde (pievelkama +/- 50m attālumā) o Elektroapgāde(pievelk ama +/- 50m attālumā) o Kanalizācija (pievelkama +/- 50m attālumā) Apgrūtinājumi- nav
Stendes iela 6a
21267 m²
197 000 €
21267 m²
Vairāk
Stendes iela 6a
Īpašnieks pārdod zemes gabalu, piemērotu gan individuālai apbūvei, gan komercdarbībai. Netālu no īpašuma acis priecēs Kuldīgas ķieģeļu tilts, kas ir trešais garākais ķieģeļu tilt s Eiropā un otrs vecākais ķieģeļu velvju tilts Latvijā, kā arī Ventas rumba, kas ir platākais ūdenskritum s Eiropā. Īpašuma apkārtne veido burvīgu atmosfēru ikdienas dzīvei, gan arī spēj piesaistīt lielu potenciālo klientu plūsmu, ja īpašums tiek izmantots komerciāliem nolūkiem. Atļautā izmantošana: Balstoties uz Kuldīgas novada Domes lēmumu /prot. Nr. 17, p. 73./ „Par Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 2013/42 „Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, zemes vienība izmantojama: Jauktas centra apbūves teritorijas (JC) – Aptuveni 2/3 zemes platība Biroju ēku apbūve. Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve. Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve. Ēkas, kas tiek izmantotas izsolēm un izstādēm, kā arī apbūves teritorijas gadatirgiem un tirgiem. Restorānu, bāru, kafejnīcu, bistro un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve. Viesnīcu, viesu namu, moteļu un kopmītņu ēku apbūve. Azartspēļu uzņēmumu apbūve vietās, kur to pieļauj normatīvie akti. Finanšu un kredītiestāžu, kā arī biroju apbūve. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve. Rindu māju apbūve (izņemot Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonas). Dvīņu māju apbūve (izņemot Kuldīgas pilsētas vēsturiskās apbūves zonas). Savrupmāju apbūve. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti. Sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve. Sporta būvju un ar tām saistīto palīgēku apbūve. Muzeju, mākslas galeriju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve. Amatniecība, sadzīves pakalpojumi, ja netiek veidotas noliktavas. Labiekārtota publiska ārtelpa. U. c. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) – Aptuveni 1/3 teritorijas platība Dabas un apstādījumu teritorija ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu sabiedrībai brīvi pieejamas dabas vai daļēji pārveidotas un apbūvētas teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar rekreāciju, sportu, tūrismu vai kvalitatīvas dabas un kultūrvides vai citu sociālo funkciju nodrošināšanu, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un būves. Inženiertehniskā apgāde: o Ūdensapgāde (pievelkama +/- 50m attālumā) o Elektroapgāde(pievelk ama +/- 50m attālumā) o Kanalizācija (pievelkama +/- 50m attālumā) Apgrūtinājumi- nav
Abonējiet meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Kuldīga, Stendes iela
Šī lapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja pieredzi. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. + Informācija
Bez problēmām!