SIA Salvus ir liels un stabils klients daudzām ar Latvijas nekustamo īpašumu tirgu saistītām kompānijām, pašvaldības, valsts un komunālo pakalpojumu uzņēmumiem, kā arī uzticams un drošs pārdevējs nekustamo īpašumu pircējiem. Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam, zemes gabals atrodas Publiskās apbūves teritorijā (P), kas ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi: 1) Biroju ēku apbūve (12001). 2) Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve (12002). 3) Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003). 4) Kultūras iestāžu apbūve (12004). 5) Sporta ēku un būvju apbūve (12005). 6) Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006). 7) Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007). 8) Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008). 9) Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009). 10) Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010). 11) Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011). 12) Labiekārtota publiskā ārtelpa (24001). Uz šodienu zemes gabalu klāj mežu platība: 5000m2 Pilsētas ūdens un kanalizācija atrodas uz Priežu ielas.
Raiņa iela 2a (ds Nr.211F) Saulkrasti, Saulkrastu nov.
19 200
20.4.2018.
Vairāksalvus.lv
Zemes gabals Saulkrastos Raiņa ielā. Gar zemesgabalu iet asfaltēts ceļš un komunikācijas. Uz zemesgabala mežš. Statuss - komercapbūves zeme. Pēc Saulkrastu novada teritorijas atļautā izmantošana - publiskā apbūves teritorija.
Saulkrasti, Raiņa iela
19 200
10.3.2017.
Vairākober-haus.lv