Tukuma novads, Tukums, Durbes iela 40 dzīvoklis Nr. 6 Eur 2 700.00 Objekta sastāvs divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52.5 m2 5250/25400 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 9001 008 0102 001 kopīpašumā esošās daļas 5250/25400 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0102, ar kopējo platību 1229 m2 Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 2 700.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 26.06.2018. citām personām: līdz 28.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 270.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Tukuma novads, Tukums, Durbes iela 40 dzīvoklis Nr. 6, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 12.07.2018 laiks: 14:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Tukums
2 istabas
52 m²
2 700
23.5.2018.
Vairākmajoklis.lv
Tukuma novads, Tukums, Durbes iela 40 dzīvoklis Nr. 6 Eur 2 700.00 Objekta sastāvs divistabu dzīvoklis ar kopējo platību 52.5 m2 5250/25400 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu kopīpašumā esošās daļas 5250/25400 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu, ar kopējo platību 1229 m2 Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 2 700.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 26.06.2018. citām personām: līdz 28.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 270.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Tukuma novads, Tukums, Durbes iela 40 dzīvoklis Nr. 6, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 12.07.2018 laiks: 14:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. mob. 29352732
Pārdod 2 istabu dzīvokli Durbes 40 dz.6, Tukuma raj., Tukums Cena: Kontakti:,Tukuma raj.
52.5 m²
2 700
21.5.2018.
Vairākdzivoklis.lv