Meklēšana bez rezultātiem
Complain
Tukums, Tukuma novads, Parādes iela 11 (valstij piederošā 1/3 domājamā daļa) EUR 5 000.00 Objekta sastāvs 1/3 domājamā daļa no nekustāmā īpašuma Parādes ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9001 008 0338, kurā sastāvā ietilpst: viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar būves kadastra apzīmējumu 9001 008 0338 004, ar kopējo platību 133.2 m2 zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9001 008 0338, ar kopējo platību 0.0717 ha Objekta pieejamība objekts nav izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 5 000.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 22.10.2018. citām personām: līdz 25.10.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 500.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Tukums, Tukuma novads, Parādes iela 11 (valstij piederošā 1/3 domājamā daļa), nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 07.11.2018 laiks: 10:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. , Otrreizējais tirgus
Tukuma raj., Tukums,Parādes 11
5 000
Vakar plkst. 14:24
Vairākreklama.vesti.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more