Complain
Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldībai valdījumā esošais dzīvokļa Nr.48, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 900 1252. Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu dzīvojamā telpu grupa. Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams kosmētiskais remonts un logu nomaiņa. Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www incukalns lv sadaļā Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi. iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2018.gada 30.novembrim plkst.14:00. Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot apskati ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223. Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1, 05 par 1 m2 mēnesī un kas kopā ir EUR 44, 31 mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi. Izsoles solis ir EUR 2, 22 (divi euro un 22 centi). Pretendentu pieteikšanās termiņš no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2018.gada 29.novembrim plkst.18:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads; Izsole notiks 2018.gada 30.novembrī plkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4. Vienreizējā īres tiesību maksa EUR 200, 00 un izsoles dalības maksa EUR 50, 00 iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam. + skaitītaji, komunālie maksājumi, ūdens, elektroenerģija, gāze; Boilers, Lodžija, Metāla durvis, Skaitītāji
Rīgas raj., Vangaži,Siguldas iela 2
1 istabas
42 m²
44 €
15.11.2018.
1 istabas42 m²15.11.2018.
Vairākreklama.vesti.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more