Meklēšana bez rezultātiem
Abonējiet jūsu meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Ventspils, Mednieku iela

Pārdod 2 istabu dzīvokli Mednieku 3 dz.5, Ventspils raj., Ventspils Cena: Kontakti:

Pārdod 2 istabu dzīvokli Mednieku 3 dz.5, Ventspils raj., Ventspils Cena: Kontakti:,Ventspils raj.
48.4 m²
4 701
20.4.2018.
Ventspils, Mednieku iela 3 dzīvoklis Nr.5 EUR 4 701.42 Objekta sastāvs Objekts sastāv no: atsevišķa divistabu dzīvokļa (telpu grupas kadastra apzīmējums ) ar kopējo platību 48,4 m2; 4840/28170 domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums ) kopīpašumā esošās daļas; 4840/28170 domājamām daļām no palīgēkas – pagraba (būves kadastra apzīmējums ); 4840/28170 domājamām daļām no palīgēkas – kūts (būves kadastra apzīmējums ); 4840/28170 domājamām daļām no palīgēkas – šķūņa (būves kadastra apzīmējums ). Būvju īpašums, kura sastāvā ietilpst Objekts, ir funkcionāli saistīts ar zemes vienības Mednieku ielā 1, Ventspilī, kadastra apzīmējums, daļu 3551 m2 platībā. Īpašuma tiesības uz zemes īpašumu Mednieku ielā 1, Ventspilī, kadastra Nr., ar kopējo platību 15340 m2 nostiprinātas Latvijas valstij Satiksmes ministrijas personā. Objekta īpašniekam ir valsts īpašumā esošās zemes vienības nomas tiesības uz 99 gadiem. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 4 701.42 jeb 118.01 sertifikāti pirkuma maksas samaksas kārtība: ar īpašuma kompensācijas sertifikātiem vai privatizācijas sertifikātiem, vai euro; fiziskām personām ar tūlītēju samaksu vai uz nomaksu līdz 5 gadiem, juridiskām personām – ar tūlītēju samaksu Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 11.05.2018 plkst. 15:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 470.14 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Mednieku iela 3 dzīvoklis Nr.5, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 25.05.2018 laiks: 10:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Objekta izsole notiek četrās kārtās, ievērojot izsoles noteikumu. apakšpunktos noteikto secību. Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. mob. 29352732
Vairākdzivoklis.lv