- 775, 6 m2 ēka ar palīgēku - Komunikācijas – ir ūdens un kanalizācija, ir elektrība, gāze (Bērzaines ielā) Iespēja uzbūvēt: - Savrupmāju apbūve - Daudzdzīvokļu māju apbūve - Biroju ēku apbūve - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve - Kultūras iestāžu apbūve - Sporta ēku un būvju apbūve
78 000
18.6.2018.
Vairāknoperczemi.lv
Iespējama bezprocentu nomaksa. Cēsu pilsētas centrā pārdod ēku ar zemi: + Īpašums atrodas pilsētas dzīvojamās un komercapbūves teritorijā. + Ēkas platība: 775.6 m2 ēka un palīgēka. + Zemes platība: 1, 643m2. + Komunikācijas: ūdens un kanalizācija, elektrība, var pieslēgt gāzi, gāzes vads iet pa Bērzaines ielu. + Atļautā apbūve: apbūves blīvums - 50%, apbūves intensitāte - 175%, līdz 3 stāviem. + Pieļaujamā apbūve: - Savrupmāju apbūve - Daudzdzīvokļu māju apbūve - Biroju ēku apbūve - Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve - Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve - Kultūras iestāžu apbūve - Sporta ēku un būvju apbūve - Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve - Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve - Veselības aizsardzības iestāžu apbūve - Sociālās aprūpes iestāžu apbūve - Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve - Reliģisko organizāciju ēku apbūve - Labiekārtota publiskā ārtelpa Возможно оплата без процентов. В центре Цесис продают дом и землю: + Собственность находится на территории общественной и коммерческой застройки. + Площадь дома: 775.6 m2 с подсобним строением. + Земля: 1, 643 m2. + Коммуникации: вода и канализация, электричество, возможно газовое подключение на ул. Берзаинес. + Плотность застройки до 50%, интенсивность застройки до 175%. + Разрешено строительство до трех этажей. Возможность построить: - Частный дом. - Многоэтажный жилой дом. - Торговый комплекс. - Бизнес-центры. - Застройку зданиями гостиниц, мотелей. - Ресторан, кафе, бар. - АЗС. - Образовательные учреждения. - Учреждение культуры. Possibility to pay for the property without interest rate. There is property - a land plot with the house for sale in the centre of Cesis: + The property is located in the territory of both public and commercial construction area. + The space of the house: 775.6 m2 with the auxiliary building. + Land plot: 1, 643m2. + Communications: water supply and sewage system, electricity are available, it is possible to install gas from the Berzaine street. + Building density 50%, building intensity up to 175% + Allowed building hight up to three floors. + Possibility to build: - Private housing - Residential building - Commercial complex - Business centre - Hotels, motels - Restaurants, cafes, bars - Gas stations - Educational establishment - Cultural establishment
Bērzaines iela 7
775 m²
78 000
18.6.2018.
Vairākss.com
Pārdod telpas Cēsu pilsētas centrā, Uzvaras bulvārī. Telpu grupā ietilpst uzgaidāmā telpa, divas biroja telpas un tualete. Visas telpas ir plašas un gaišas, labā stāvoklī. Telpas atrodas ēkas 3.stāvā. Izdevīga atrašanās vieta - pilsētas centrs, attīstīta apkārtējā infrastruktūra, ēkā atrodas dažādi pakalpojumu sniedzēji, veikali.
Cēsis,Uzvaras bulvāris
84.1 m²
45 000
6.3.2018.
Vairākniv.lv