Krustpils novads, Atašienes pagasts, |||Dzelzceļa ēka 759.km||| dzīvoklis Nr. 2 Eur 80.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ‹telpu grupas kadastra apzīmējums 5646 006 0389 001 002› ar kopējo platību 23.7 m2 2370/19310 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ‹būves kadastra apzīmējums 5646 006 0389 001› kopīpašumā esošās daļas 2370/19310 domājamās daļas no zemesgabala ‹kadastra apzīmējums 5646 006 0389› ar kopējo platību 0.3200 ha Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 80.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 21.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 8.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Krustpils novads, Atašienes pagasts, |||Dzelzceļa ēka 759.km||| dzīvoklis Nr. 2, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar lejupejošu soli datums: 06.07.2018 laiks: 10:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Jēkabpils
1 istabas
23 m²
80
20.6.2018.
Vairākmajoklis.lv
Krustpils novads, Atašienes pagasts, "Dzelzceļa ēka 759.km" dzīvoklis Nr. 2 Eur 80.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis (telpu grupas kadastra apzīmējums 5646 006 0389 001 002) ar kopējo platību 23.7 m2 2370/19310 domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5646 006 0389 001) kopīpašumā esošās daļas 2370/19310 domājamās daļas no zemesgabala (kadastra apzīmējums 5646 006 0389) ar kopējo platību 0.3200 ha Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 80.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 21.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 8.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Krustpils novads, Atašienes pagasts, "Dzelzceļa ēka 759.km" dzīvoklis Nr. 2, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar lejupejošu soli datums: 06.07.2018 laiks: 10:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Jēkabpils raj., Atašienes pag.,Dzelzceļa ēka 759.km
1 istabas
24 m²
96
29.5.2018.
Vairākreklama.vesti.lv