Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.3 EUR 3 700.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 37.8 m2 378/8112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 017 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 daļa 0.2084 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 3 700.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 21.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 370.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.3, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 05.07.2018 laiks: 16:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
37 m²
3 700
14.6.2018.
Vairākmajoklis.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more