Complain
Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.8 EUR 3 400.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 35.9 m2 359/8112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 017 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 daļa 0.2084 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija. Objekta pieejamība objekts ir izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 3 400.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.11.2018. citām personām: līdz 15.11.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 340.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.8, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 28.11.2018 laiks: 13:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
35 m²
3 400 €
10.10.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.15 EUR 3 120.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38.5 m2 385/8112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 017 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 daļa 0.2084 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija. Objekta pieejamība objekts ir izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 3 120.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.11.2018. citām personām: līdz 15.11.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 312.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.15, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 28.11.2018 laiks: 15:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
38 m²
3 120 €
10.10.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.4 EUR 3 240.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 35.9 m2 359/8112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 017 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 daļa 0.2084 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija. Objekta pieejamība objekts ir izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 3 240.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.11.2018. citām personām: līdz 15.11.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 324.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.4 , nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 28.11.2018 laiks: 11:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
35 m²
3 240 €
10.10.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Ventspils, Talsu iela 66 dzīvoklis Nr.74 EUR 5 200.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 41.7 m2 4170/318220 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 027 0107 001 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Talsu ielā 66, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta privātpersonai piederoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 2700 027 0123, ar kopējo platību 0.2078 ha. Objekta pieejamība objekts ir izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 5 200.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 29.10.2018. citām personām: līdz 01.11.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 520.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Talsu iela 66 dzīvoklis Nr.74, nodrošinājums” Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 15.11.2018 laiks: 10:00 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
41 m²
5 200 €
11.10.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.2 EUR 3 520.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 41.2 m2 412/8112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 017 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 daļa 0.2084 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija. Objekta pieejamība objekts ir izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 3 520.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.11.2018. citām personām: līdz 15.11.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 352.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 28.11.2018 laiks: 09:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
42 m²
3 520 €
10.10.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.7 EUR 3 680.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 38.7 m2 387/8112 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 017 kopīpašumā esošās daļas Dzīvojamai mājai Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, kurā atrodas Objekts, funkcionāli piesaistīta valstij piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 2700 023 0201 daļa 0.2084 ha platībā, kuras tiesiskais valdītājs ir Satiksmes ministrija. Objekta pieejamība objekts ir izīrēts ir pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 3 680.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība pirmpirkuma tiesīgām personām: līdz 12.11.2018. citām personām: līdz 15.11.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 368.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Ventspils, Lokomotīves iela 10 dzīvoklis Nr.7, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar augšupejošu soli datums: 28.11.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Ventspils
1 istabas
38 m²
3 680 €
10.10.2018.
Vairākmajoklis.lv
Complain
Pārodod privatizētu vienu istabas dzīvokli. Dzīvoklis ar remontu un mēbelēts. Ir pagalms atpūtai, auto stāv vieta, divi šķūņi. Netālu atrodas Venta un jauna peldvieta, kā arī jauns bērnu parks un bērnu dārzs. Līdz centram ar auto 3-5.min. Istabas izolētas, saulains, sauss, silts, Boilers, Internets, jauna santehnika, Mēbeles, Sadzīves tehnika, Tualete dzīvoklī, Slēgta kāpņu telpa, Tīra kāpņu telpa , ķieģeļu, Eiroremonts, Karstais ūdens, Krāsns apkure, Ar daļējām ērtībām
Ventspils raj., Ventspils,Mārtiņa iela 7
1 istabas
22 m²
187 €
5.9.2018.
Vairākreklama.vesti.lv
Complain
Ja Jūs meklējat jaunu dzīvesvietu, kurā jau ir veikts remonts un neprasa papildus izdevumus tad šis dzīvoklis ir piemērots tieši Jums. Dzīvoklis ir atbrīvots un tas Jums ļaus iekārtot jauno mājvietu pēc saviem ieskatiem. • Virtuve ir sagatavota, lai varētu to aprīkot ar Jūsu izvēlēto virtuves iekārtu, ko varēsiet izvēlēties pēc Jūsu kritērijiem un vēlmēm. • Metāla ārdurvis kāpņutelpai ir aprīkotas ar kodu atslēgu, kas Jums dos papildus drošības sajūtu. • Dzīvoklī ir uzstādīti vācu kvalitātes plastikāta logi, kas dos Jums patīkamu mājīguma sajūtu jebkuros laikapstākļos. • Laba infrastruktūra. Blakus atrodas tirdziņš, kurā Jūs varēsiet iegādāties svaigus augļus un dārzeņus, neizbraucot un centrālo tirgu. Tuvākajā laikā tiks uzcelts T/C “Akropole”, kurš atrodas dažu minūšu brauciena attālumā, kurā varēs iepirkties un izklaidēties Jūsu brīvajā laikā. Skolas un bērnudārzi atrodas vien dažu minūšu gājiena attālumā. Pārtikas veikals ikdienas iepirkumiem 3 minūšu attālumā. Izejot no mājas pagalma turpat atradīsies sabiedriskā transporta pieturu, kas dos Jums iespēju nokļūt Jums nepieciešamā vietā. Lai apskatītu dzīvokli klātienē zvaniet un sarunāsim Jums ērtāko apskates laiku!
Lokomotīves iela 90, Rīga
1 istabas
29 m²
27 300 €
22.6.2018.
Vairākkomersa.lv
Complain
Солнечная и светлая квартира, которая подарит Вам радость и гармонию! Квартира, которую Вы можете полностью сделать по своему вкусу и усмотрению. Первый этаж - это очень удобно, особенно возвращаясь домой с тяжелыми покупками. Закрытый подъезд на ключе, решетки на окнах - приятно жить в безопастности. - Окна выходят на спокойный, красивый и ухоженный двор. - Дом обслуживает RNP; - Земля в собственности- это дополнительное спокойствие. - Очень низкие коммунальные платежи - Вы сможете тратить деньги на более приятные вещи. Свежий, только что отремонтированный подъезд - Вам будет приятно, как уходить из дома, так и возвращаться домой. Квартира уже освобождена и готова принять новых хозяев. Очень удобное месторасположение для жизни. В 2 минутах ходьбы остановка общественного транспорта, в 5 минутах продуктовый магазин, детский сад. Также поможем быстро продать Вашу недвижимость. Звоните и мы договоримся о просмотре в удобное время!
Lokomotīves iela 88, Rīga
1 istabas
30 m²
25 990 €
18.6.2017.
Vairākkomersa.lv
Complain
Хозяин без посредников продаёт тёплую, солнечную однокомнатную квартиру 32 м2, 1/12, чистая, с ремонтом (выровнены стены и потолки, утеплены стены и пол (полностью поменян)), новые батареи, окна стеклопакет, сетки от комаров, жалюзи, решетки, санузел реновирован, совмещен, металлическая дверь, закрытый общий коридор на 2 квартиры (можно поставить велосипед). Подъезд с металлической дверью и чипом. Низкие коммунальные платежи квартира без долгов и отягощений. Хорошо развитая инфраструктура: рядом с домом находятся – т/ц DOLE, ZOOM, магазины rimi, maxima, школы, 2 детских сада, почта, остановки общественного транспорта (до центра города около 15 мин. На автобусе, троллейбусе или маршрутном такси). Latviski lūdzu zvanīt uz 29886666
Lokomotīves iela 54, Rīga
1 istabas
33 m²
32 000 €
27.6.2017.
Vairākkomersa.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more