Madonas novads , Dzelzavas pagasts, „Cukurpunkts” dzīvoklis Nr.2 EUR 200.00 Objekta sastāvs dzīvoklis ar kopējo platību 18.4 m2 1890/8050 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 001 kopīpašumā esošās daļas 1890/8050 domājamās daļas no kūts ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 002 1890/8050 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 003 1890/8050 domājamās daļas no šķūņa ar būves kadastra apzīmējumu 7050 007 0143 004 1890/8050 domājamās daļas no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7050 007 0143, ar kopējo platību 0.53 ha, tajā skaitā lauksamniecībā izmantojamā zeme 0.17 ha. Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 200.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 31.05.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 20.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis “Madonas novads , Dzelzavas pagasts, „Cukurpunkts” dzīvoklis Nr.2, nodrošinājums”. Informācija par izsoli: izsole ar lejupejošu soli datums: 15.06.2018 laiks: 11:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā.
Madona
1 istabas
18 m²
200
23.5.2018.
Vairākmajoklis.lv