1 istabas
26 m²
208
8.5.2018.
Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Deģi 2 dzīvoklis Nr. 4 Eur 200.00 Objekta sastāvs vienistabas dzīvoklis ar kopējo platību 25.8 m2 2580/14870 domājamās daļas no dzīvojamās mājas ar būves kadastra apzīmējumu 8425 002 0062 004 kopīpašumā esošās daļas 2580/14870 domājamās daļas no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8425 002 0068, ar kopējo platību 0.0399 ha Objekta pieejamība objekts nav izīrēts nav pirmpirkuma tiesīgās personas Cena un norēķini izsoles sākumcena: EUR 200.00 termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem Pieteikšanās termiņš un kārtība līdz 14.06.2018 plkst. 16:00. līdz pieteikuma iesniegšanai jāsamaksā nodrošinājums EUR 20.00 maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis Brocēnu novads, Cieceres pagasts, Deģi 2 dzīvoklis Nr. 4, nodrošinājums. Informācija par izsoli: izsole ar lejupejošu soli datums: 28.06.2018 laiks: 14:30 vieta: Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā Ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, darba laikā. Detalizēta informācija Privatizācijas aģentūras interneta vietnē.
Vairākreklama.vesti.lv
Abonējiet jūsu meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Saldus, Dzīvoklis pārdošana, istabas: 1