Complain
Saskaņā ar aktuālo pilsētas teritorijas atļauto izmantošanas plānu: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, atļauts būvēt vienstāvu ēku, atļauts būvēt divu stāvu ēku, zeme robežojas ar ielu, ir elektrība, pilsētas kanalizācija, pilsētas ūdens, malkas šķūnis, līdz galvenajam piebraucamajam ceļam 300 m, nav apgrūtinājumu, par cenu iespējams vienoties, CITY REAL ESTATE ID - 421180
Rīgas rajons,Ķekava,Mālu iela
25 000 €
12.11.2018.
12.11.2018.
Vairākcityreal.lv
Rīgas rajons,Ķekava,Mālu iela
Saskaņā ar aktuālo pilsētas teritorijas atļauto izmantošanas plānu: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, atļauts būvēt vienstāvu ēku, atļauts būvēt divu stāvu ēku, zeme robežojas ar ielu, ir elektrība, pilsētas kanalizācija, pilsētas ūdens, malkas šķūnis, līdz galvenajam piebraucamajam ceļam 300 m, nav apgrūtinājumu, par cenu iespējams vienoties, CITY REAL ESTATE ID - 421180
Complain
Saskaņā ar aktuālo pilsētas teritorijas atļauto izmantošanas plānu: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, atļauts būvēt vienstāvu ēku, atļauts būvēt divu stāvu ēku, zeme robežojas ar ielu, ir elektrība, pilsētas kanalizācija, pilsētas ūdens, malkas šķūnis, līdz galvenajam piebraucamajam ceļam 300 m, nav apgrūtinājumu, par cenu iespējams vienoties, CITY REAL ESTATE ID - 421180
Rīgas rajons,Ķekava,Mālu iela
25 000 €
12.11.2018.
12.11.2018.
Vairākshorttermrent.lv
Rīgas rajons,Ķekava,Mālu iela
Saskaņā ar aktuālo pilsētas teritorijas atļauto izmantošanas plānu: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, atļauts būvēt vienstāvu ēku, atļauts būvēt divu stāvu ēku, zeme robežojas ar ielu, ir elektrība, pilsētas kanalizācija, pilsētas ūdens, malkas šķūnis, līdz galvenajam piebraucamajam ceļam 300 m, nav apgrūtinājumu, par cenu iespējams vienoties, CITY REAL ESTATE ID - 421180
Complain
Saskaņā ar aktuālo pilsētas teritorijas atļauto izmantošanas plānu: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, atļauts būvēt vienstāvu ēku, atļauts būvēt divu stāvu ēku, zeme robežojas ar ielu, ir elektrība, pilsētas kanalizācija, pilsētas ūdens, malkas šķūnis, līdz galvenajam piebraucamajam ceļam 300 m, nav apgrūtinājumu, par cenu iespējams vienoties, CITY REAL ESTATE ID - 421180
Rīgas rajons,Ķekava,Mālu iela
25 000 €
12.11.2018.
12.11.2018.
Vairākniss.lv
Rīgas rajons,Ķekava,Mālu iela
Saskaņā ar aktuālo pilsētas teritorijas atļauto izmantošanas plānu: mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija, atļauts būvēt vienstāvu ēku, atļauts būvēt divu stāvu ēku, zeme robežojas ar ielu, ir elektrība, pilsētas kanalizācija, pilsētas ūdens, malkas šķūnis, līdz galvenajam piebraucamajam ceļam 300 m, nav apgrūtinājumu, par cenu iespējams vienoties, CITY REAL ESTATE ID - 421180
Complain
Zemes gabals Ķekavā, 2 ha platībā tuvumā Ķekavas putnu fabrikai un sakārtotam lauku viesu namam. Zemesgabals šobrīd var izmantot kā lauksaimniecības zemi. Var veikt ražošanas ēku apbūvi, jo ietilpst šādā teritorijas zonējumā.
Ķekava, Ķekavas novads
6 000 €
18.10.2018.
18.10.2018.
Vairākober-haus.lv
Ķekava, Ķekavas novads
Zemes gabals Ķekavā, 2 ha platībā tuvumā Ķekavas putnu fabrikai un sakārtotam lauku viesu namam. Zemesgabals šobrīd var izmantot kā lauksaimniecības zemi. Var veikt ražošanas ēku apbūvi, jo ietilpst šādā teritorijas zonējumā.
Complain
Pārdod zemi Ķekavā. Tiek pārdotas domājamās daļas no zemes gabala ar kopējo platību 10500 m2. Pie zemes gabala pieved asfaltēts ceļš ar ērtu izbraukšanu uz A7 šoseju. Pie zemes gabala visas komunikācijas (centralizēts ūdens un kanalizācijas pievads, elektrības, gāzes pievads). Zeme paredzēta jauktai apbūvei. Zemei ir izstrādāts un apstiprināts projekts dzīvojamo ēku būvniecībai un ielieti ēku pamati. Papildus iespēja iegādāties blakus zemes gabalu. Zemes gabals labi pārredzams un sasniedzams no A7 (Rīgas iela) šosejas.
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava,Rīgas
100 000 €
10.1.2018.
10.1.2018.
Vairākrentinriga.lv
Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, Ķekava,Rīgas
Pārdod zemi Ķekavā. Tiek pārdotas domājamās daļas no zemes gabala ar kopējo platību 10500 m2. Pie zemes gabala pieved asfaltēts ceļš ar ērtu izbraukšanu uz A7 šoseju. Pie zemes gabala visas komunikācijas (centralizēts ūdens un kanalizācijas pievads, elektrības, gāzes pievads). Zeme paredzēta jauktai apbūvei. Zemei ir izstrādāts un apstiprināts projekts dzīvojamo ēku būvniecībai un ielieti ēku pamati. Papildus iespēja iegādāties blakus zemes gabalu. Zemes gabals labi pārredzams un sasniedzams no A7 (Rīgas iela) šosejas.
Complain
Perspektīvais un daudzfunkcionālais objekts investīcijām – zemes gabals ar kopējo platību 69600 m2 (6.96 ha) Ķekavas centrā. Perfekta infrastruktūra: pavisam tuvu atrodas sporta klubs, futbola laukums, vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, slimnīca, bet 1.5 km attālumā – degvielas uzpildes stacijas, veikali utt. Komunikācijas: ir elektrības pieslēgums, tuvu pilsētas ūdensvads, kanalizācija un gāze. Zemes gabals atrodas 17 kilometru attālumā no Rīgas centra. Ir vairāki ērti piebraukšanas ceļi. Ir iespējama daudfunkcionāla mazstāvu apbūve: privātmājas, dvīņu-mājas, rindu mājas, daudzdzīvokļu mājas, tirdzniecības objekti vai biroja ēkas, izglītības un medicīnas iestādes, sporta būves, ūgunsdzēsēju depo. Zemes gabalu var dalīt uz zemes gabaliem sākot ar 1200 m2 – privātmāju apbūvei vai daudzdzīvokļu māju apbūvei vai sākot ar 300 m2 – katrai rindu mājas sekcijai. Maksimālais būvniecības blīvums: 30% - privātmājām un dvīņu mājām, 35% - rindu mājām. Maksimālais apbūves augstums – 3 stāvi. Zemes gabala dalīšanai un komunikāciju pievadam, nepieciešams uztaisīt detālplānojumu, kura izmaksā apmēram 15-20 tūkstoši eiro. Izgatavošanas termiņš ar saskaņošanu 6-12 mēneši. Apmēram 20 tūkstoši būs nepieciešami visu mazu zemes gabalu reģistrācijai Zemesgrāmatā. Zemes gabals tiek pārdots par 2.54 EUR par 1 m, pēc detālplānojuma saskaņošanas un zemes gabala sadalīšanas, katru mazo zemes gabalu var pārdot par 7-25 EUR/m2. Перспективный и многофункциональный объект для инвестиций – земельный участок общей площадью 69600 м2 (6.96 гектара) в центре Кекавы. Отличная инфраструктура: совсем рядом спортивный клуб, футбольное поле, средняя школа, садик, культурный дом, больница, а всего в 1.5 км – заправки, магазины и т. д. Комуникации: подведено электричество, рядом городской водопровод, канализация, газ. Земельный участок находится в 17 километрах от центра Риги. Несколько удобных подъездов к участку. Возможна многоцелевая малоэтажная застройка: частные дома, дома-близнецы, рядные дома, многоквартирные дома, торговые объекты или офисные здания, учебные и медицинские учреждения, спортивные постройки, пожарные депо. Земельный участок можно поделить на участки от 1200 м2 - под застройку частными домами, многоквартирными домами и от 300м2 – для каждой секции рядного дома. Максимальная плотность застройки: 30% - для частных домов и домов-близнецов, 35% - для рядных домов. Максимальная высота постройки – 3 этажа. Для разделения земельного участка и подвода коммуникаций необходимо сделать детальную планировку, которая обойдётся примерно 15 тыс. евро. Срок изготовления со всеми согласованиями 6-12 месяцев. Примерно 20 тысяч евро необходимо для регистрации всех маленьких земельных участков в Земельной книге. Земельный участок предлагается по цене 2.54 евро за 1м2, после детальной планировки и раздела участка каждый участок можно продать по цене от 7 до 25 евро за м2. Perspective and multifunctional investment object – plot of land with a total size of 69600 m2 (6.96 ha) in the center of Kekava city. Perfect infrastrucure: near by is located sport club, soccer field, secondary school, kindergarten, culture center, hospital, but in a distance of 1.5 km away – fuel stations, grocery and other shops. Communications: electricity connection, possible to build up city water supply, sewerage, gas. Plot of land is located 17 km away from Rigas center. It has multiple access roads. Possible multifunctional low floor construction: private houses, twin houses, row houses, multi apartment buildings, shopping objects or office buildings, educational and medicine buildings, sport building and firefighter depo. Plot of land can be divided into smaller plots of land starting from 1200 m2 – for private houses or multi apartment buildings or starting at 300 m2 – for each row house section. Maximum construction density: 30% - for private houses and twin houses, 35% - for row houses. Maximum building height – 3 floors. To divide plot of land and planning of communication connection, it’s required to make the detail planning, which costs around 15-20 thousand euro. Preparation term with government approval 6-12 months. Aproximately 20 thousand euro will be required to register all small plots of land in the Land Book as separate properties. Plot of land is being sold for 2.54 EUR for 1m2, but after completion of detail planning and after plot of land is divided, it will be possible to sell each new small plot of land for 7 to 25 EUR per square meter.
Daumanti
69600 m²
177 000 €
2.12.2018.
69600 m²2.12.2018.
Vairākss.com
Daumanti
Perspektīvais un daudzfunkcionālais objekts investīcijām – zemes gabals ar kopējo platību 69600 m2 (6.96 ha) Ķekavas centrā. Perfekta infrastruktūra: pavisam tuvu atrodas sporta klubs, futbola laukums, vidusskola, bērnudārzs, kultūras nams, slimnīca, bet 1.5 km attālumā – degvielas uzpildes stacijas, veikali utt. Komunikācijas: ir elektrības pieslēgums, tuvu pilsētas ūdensvads, kanalizācija un gāze. Zemes gabals atrodas 17 kilometru attālumā no Rīgas centra. Ir vairāki ērti piebraukšanas ceļi. Ir iespējama daudfunkcionāla mazstāvu apbūve: privātmājas, dvīņu-mājas, rindu mājas, daudzdzīvokļu mājas, tirdzniecības objekti vai biroja ēkas, izglītības un medicīnas iestādes, sporta būves, ūgunsdzēsēju depo. Zemes gabalu var dalīt uz zemes gabaliem sākot ar 1200 m2 – privātmāju apbūvei vai daudzdzīvokļu māju apbūvei vai sākot ar 300 m2 – katrai rindu mājas sekcijai. Maksimālais būvniecības blīvums: 30% - privātmājām un dvīņu mājām, 35% - rindu mājām. Maksimālais apbūves augstums – 3 stāvi. Zemes gabala dalīšanai un komunikāciju pievadam, nepieciešams uztaisīt detālplānojumu, kura izmaksā apmēram 15-20 tūkstoši eiro. Izgatavošanas termiņš ar saskaņošanu 6-12 mēneši. Apmēram 20 tūkstoši būs nepieciešami visu mazu zemes gabalu reģistrācijai Zemesgrāmatā. Zemes gabals tiek pārdots par 2.54 EUR par 1 m, pēc detālplānojuma saskaņošanas un zemes gabala sadalīšanas, katru mazo zemes gabalu var pārdot par 7-25 EUR/m2. Перспективный и многофункциональный объект для инвестиций – земельный участок общей площадью 69600 м2 (6.96 гектара) в центре Кекавы. Отличная инфраструктура: совсем рядом спортивный клуб, футбольное поле, средняя школа, садик, культурный дом, больница, а всего в 1.5 км – заправки, магазины и т. д. Комуникации: подведено электричество, рядом городской водопровод, канализация, газ. Земельный участок находится в 17 километрах от центра Риги. Несколько удобных подъездов к участку. Возможна многоцелевая малоэтажная застройка: частные дома, дома-близнецы, рядные дома, многоквартирные дома, торговые объекты или офисные здания, учебные и медицинские учреждения, спортивные постройки, пожарные депо. Земельный участок можно поделить на участки от 1200 м2 - под застройку частными домами, многоквартирными домами и от 300м2 – для каждой секции рядного дома. Максимальная плотность застройки: 30% - для частных домов и домов-близнецов, 35% - для рядных домов. Максимальная высота постройки – 3 этажа. Для разделения земельного участка и подвода коммуникаций необходимо сделать детальную планировку, которая обойдётся примерно 15 тыс. евро. Срок изготовления со всеми согласованиями 6-12 месяцев. Примерно 20 тысяч евро необходимо для регистрации всех маленьких земельных участков в Земельной книге. Земельный участок предлагается по цене 2.54 евро за 1м2, после детальной планировки и раздела участка каждый участок можно продать по цене от 7 до 25 евро за м2. Perspective and multifunctional investment object – plot of land with a total size of 69600 m2 (6.96 ha) in the center of Kekava city. Perfect infrastrucure: near by is located sport club, soccer field, secondary school, kindergarten, culture center, hospital, but in a distance of 1.5 km away – fuel stations, grocery and other shops. Communications: electricity connection, possible to build up city water supply, sewerage, gas. Plot of land is located 17 km away from Rigas center. It has multiple access roads. Possible multifunctional low floor construction: private houses, twin houses, row houses, multi apartment buildings, shopping objects or office buildings, educational and medicine buildings, sport building and firefighter depo. Plot of land can be divided into smaller plots of land starting from 1200 m2 – for private houses or multi apartment buildings or starting at 300 m2 – for each row house section. Maximum construction density: 30% - for private houses and twin houses, 35% - for row houses. Maximum building height – 3 floors. To divide plot of land and planning of communication connection, it’s required to make the detail planning, which costs around 15-20 thousand euro. Preparation term with government approval 6-12 months. Aproximately 20 thousand euro will be required to register all small plots of land in the Land Book as separate properties. Plot of land is being sold for 2.54 EUR for 1m2, but after completion of detail planning and after plot of land is divided, it will be possible to sell each new small plot of land for 7 to 25 EUR per square meter.
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more