Īpašnieks pārdod zemi un ēkas Kuldīgas centrā. Apbūves platība ir 2905 m2. Īpašumā ir vairākas ēkas, kurās pašlaik atrodas veikals, metālapstrāde, birojs, dzīvoklis, noliktava u. c. telpas. Ir ķieģeļu klājs no bijušās pienotavas. Elektrības pieslēgums 125 Ampēri. Vecais pienotavas ķieģeļu skurstenis ir darba kārtībā. Īpašumam blakus atrodas liela bezmaksas autostāvvieta. No īpašumu ir divas atsevišķas izejas. Pēc renovācijas iespējams izmantot, piemēram, dzīvokļiem loft style, restorānam, viesnīcai, kultūras tikšanās pasākumiem, sporta centram, biroju centram utt. Piedāvātā cena neietver esošo inventāru un metālapstrādes iekārtas. Landplot and building in Kuldiga center for sale directly from the owner due to relocation. The plot area is 2905 m2. Various buildings on the property, which are currently used as a shop, metal working company, upholstery, office/apartment, warehouse, etc. Partly old brick floor from the former dairy. Electrical connection 125 amps / 400 volts. Connection to city heat network already prepared. Old brick chimney is ready to work. Convenient location with many parking lots and pedestrian zone nearby. Two separate driveways to the property. After renovation possible use for example for loft apartments, apartments, restaurants, hotels, cultural meeting, sports, corporate headquarters etc. The offer price does not include the existing inventory and metalworking machinery.
Mucenieku iela
2905 m²
197 000
16.6.2018.
Vairākss.com
Pārdod remontējamu ēku kurā var izveidot auto remonta darbnīcas vai cita veida ražotni. Garajai telpai atjaunots grīdas segums - jāieliek durvis un var sākt lietot. Līdz Kuldīgai 4 km.
Smēdes
450 m²
8 000
16.6.2018.
Vairākss.com
Īpašnieks pārdod zemi un ēkas Kuldīgas centrā. Apbūves platība ir 2905 m2. Īpašumā ir vairākas ēkas, kurās pašlaik atrodas veikals, metālapstrāde, birojs, dzīvoklis, noliktava u. c. telpas. Ir ķieģeļu klājs no bijušās pienotavas. Elektrības pieslēgums 125 Ampēri. Vecais pienotavas ķieģeļu skurstenis ir darba kārtībā. Īpašumam blakus atrodas liela bezmaksas autostāvvieta. No īpašumu ir divas atsevišķas izejas. Pēc renovācijas iespējams izmantot, piemēram, dzīvokļiem loft style, restorānam, viesnīcai, kultūras tikšanās pasākumiem, sporta centram, biroju centram utt. Piedāvātā cena neietver esošo inventāru un metālapstrādes iekārtas. Landplot and building in Kuldiga center for sale directly from the owner due to relocation. The plot area is 2905 m2. Various buildings on the property, which are currently used as a shop, metal working company, upholstery, office/apartment, warehouse, etc. Partly old brick floor from the former dairy. Old brick chimney is ready to work. Electrical connection 125 amps / 400 volts. Connection to city heat network already prepared. Convenient location with many parking lots and pedestrian zone nearby. Two separate driveways to the property. After renovation possible use for example for loft apartments, apartments, restaurants, hotels, cultural meeting, sports, corporate headquarters etc. The offer price does not include the existing inventory and metalworking machinery.
Mucenieku iela 9
2905 m²
197 000
21.5.2018.
Vairākss.com
Pārdod remontējamu ēku kurā var izvietot auto remonta darbnīcas vai cita veida ražotni. Garajai telpai atjaunots grīdas segums - jāieliek durvis un var sākt lietot. Elektrības pieslēgums no mums. Līdz Kuldīgai 4 km.
Smēdes
450 m²
8 000
18.4.2018.
Vairākss.com
Pārdod peļņu nesošu komercīpašumu – zemesgabalu 560 m² un ēku 236, 20 m² platībā. Atrodas Kuldīgas pilsētas centrā, Liepājas iela 50. Silikātķieģeļu ārsienu ēka, būvēta 1900. gadā, renovēta pēdējos gados. Pilsētas komunikācijas. 1. stāvā atrodas drēbju veikals. 2. stāvā atrodas skaistumkopšanas salons un biroju telpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, iznomātas. Piemērotas veikalam, birojiem, darbnīcai un citu komercobjektu izvietošanai, ka arī dzīvošanai. Var 2. stāvā izvietot dzīvokli, bet 1. stāvu iznomāt. Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums pilsētas centrā, intensīva cilvēku plūsma. Atļauta ēkas izmantošana – individuālo dzīvojamo māju apbūve un komercdarbības objektu apbūve. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar objekta vērtēšanu kredīta piesaistei. Cenu un apmaksas variantus var apspriest. Kuldīgā – “Kurzemes Venēcija” - sakopta, savdabīga, populārā tūrismu pilsēta Ventas upes krastā, kur patīkami dzīvot un atpūsties. Продаётся прибыльный коммерческий объект. – земельный участок площадью 560 кв. м. un и здание площадью 236, 20 кв. м. Объект находится в центре города Кулдига. Кирпичное здание построеное в 1900 г. полностью реновировано. Городские комуникации. На 1. этаже находится магазин одежды. На 2. этаже находится салон красоты, швейная мастерская и бюро. Помещения в хорошем техническом состоянии, сданы в аренду. Подходит для размещения магазина, учреждения, бюро и других коммерческих объектов, а также для проживания. Возможно устройство квартиры на 2этаже. Разрешенное использование- жилая и коммерческая застройка. Выгодное географическое положение с интенсивным потоком пешеходов и машин. Выгодное предложение для вложения капитала. Цену и варианты оплаты возможно обсудить. Кулдига - “Курземская Венеция” - уютный, красивый, интересный и популярный туристический город, где приятно жить и отдыхать.
Liepājas iela 50
236.2 m²
165 000
9.3.2018.
Vairākss.com
Pārdod komercobjektu, kas sastāv no zemes gabala 14 695 m2 platībā, uz kura atrodas nepabeigta ražošanas ēka (metālapstrādes cehs) ar kopējo telpu platību 2 874, 4 m2. Ēka sastāv no savstarpēji saistītiem atsevišķiem ēku korpusiem, kurā ietilpst trīsstāvu biroju korpuss 800 m2 platībā, angārs – noliktava 920m2 platībā un vairāki noliktavu un garāžu korpusi ar dažādām telpu platībām un griestu augstumiem. Īpašumam ir ērta piekļuve. Teritorijas iebrauktuves un laukumi ir asfaltēti. Objektam ir elektroapgāde kā arī pieeja ūdens un siltumenerģijas komunikācijām. Vairākas no telpām šobrīd ir iznomātas. Ēkas vizuālais stāvoklis apmierinošs, nesošās konstrukcijas ir labā stāvoklī. Īpašums ir bez apgrūtinājumiem un tā pārdošanā nav iesaistīti starpnieki (īpašuma kadastrālā vērtība EUR 105 410). Продается коммерческий объект, состоящий из земельного участка 14 695 м2, на котором находится промышленное здание (цех по обработке метала) с общей площадью 2874, 4 м2. Здание состоит из соединенных между собой отдельных блоков зданий, который включает в себя трехэтажное офисное здание 800 м2, ангар - склад площадью 920 m2, и ряд складских и гаражных блоков с различными пространствами и высотами потолка. Объект имеет удобный доступ. Территория въезда и площадки асфальтированы. Объект имеет подачу электроэнергии, а также имеет доступ к коммунальным услугам - воде и теплу. Некоторые помещения в настоящее время сданы в аренду. Визуальное состояние объекта удовлетворительное, несущие конструкции находятся в хорошем состоянии. Собственность свободна от обременений и продаётся без участия посредников (kaдacтровaя cтоемacть cобственности EUR 105 410). Sell commercial object, which consisting of a plot of land area of 14 695 m2, on which is an unfinished industrial building (metalworking shop) with a total space area of 2 874, 4 m2. The building consists of interconnected set of individual building blocks, which includes a three-storey office building area of 800 m2, hangar- warehouse area of 920m2 and several of warehouses and garages buildings incorporating different space and ceiling heights. There is easy access to property. Territory entrance and squares are paved. The object has an electricity supply as well as access to water and heat utilities. Several of the premises currently leased. Building visual condition satisfactory load-bearing structures are in good condition. The property is free of burdens and the sale does not involve the use of intermediaries (cadastral value EUR 105 410).
Ventspils iela 104
2874 m²
252 000
1.2.2018.
Vairākss.com
Pārdod peļņu nesošu komercīpašumu – zemesgabalu 560 m² un ēku 236,20 m² platībā. Atrodas Kuldīgas pilsētas centrā, Liepājas ielā 50. Silikātķieģeļu ārsienu ēka, būvēta 1900.gadā, renovēta pēdējos gados. Pilsētas komunikācijas. 1. stāvā atrodas drēbju veikals. 2. stāvā atrodas skaistumkopšanas un šūšanas saloni un biroju telpas. Telpas ir labā tehniskā stāvoklī, iznomātas. Piemērotas veikalam, birojiem, darbnīcai un citu komercobjektu izvietošanai, kā arī dzīvošanai. Ir iespēja 2.stāvā izvietot dzīvokli, bet 1.stāvu iznomāt. Izdevīgs ģeogrāfiskais izvietojums pilsētas centrā, intensīva cilvēku plūsma. Atļauta ēkas izmantošana – individuālo dzīvojamo māju apbūve un komercdarbības objektu apbūve. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar objekta vērtēšanu kredīta piesaistei. Cenu un apmaksas variantus var apspriest. Kuldīga – “Kurzemes Venēcija” - sakopta, savdabīga, populāra tūrisma pilsēta Ventas upes krastā, kurā patīkami dzīvot un atpūsties.
Kuldīga, Liepājas iela
160 000
2.3.2018.
Vairākober-haus.lv
Pārdod Rendas muižu- klasicisma perioda tipoloģisks piemineklis un neatņemama lauku kultūrainavas sastāvdaļa. Rendas muiža būvēta 18. gs beigās, 19. gs sākumā, atrodas Rendas centrā, blakus šosejai Kuldīga- Kandava. Muižas ēkas platība 499 m2 un kūts ēka ar akmens mūra pamatiem 27.2 m2 , zemes platība 4ha. Muižas teritorijai cauri plūst neliela upīte (Īlande), veidojot ļoti skaistu ūdenskritumu. Ideāla vieta viesu mājas, atpūtas vietas izveidei.
Kuldīgas novads, Rendas pagasts, Krāces
499 m²
30 000
10.1.2018.
Vairākrentinriga.lv