Copy link
Sūdzība
Pārdod 7ha zemes īpašuma ar renovējamu lauku viensētu Grīvas upītes krastā ainaviskā vidē (skat. zemāk zemes gab ar Nr. 4) Uguņu ciemā Upesgrīvā - pirmais ciems uzreiz aiz Mērsraga pie jūras līča. Viss īpašums sastāv no 4 zemes gabaliem : 1) Zemes gabals 1, 9 ha platībā – pašlaik lauksaimniecības zeme; 2) Zemes gabals 2, 4 ha platībā – ir elektrības pievads 20kW, pašlaik lauksaimniecības zeme; Zemes gabali Nr. 1. un Nr. 2.atrodas viens otram pretim, reģionālā autoceļa Talsi- Upesgrīva abās pusēs, pie tiltiņa pār upīti Grīva. 3) Zemes gabals 1, 0 ha platībā – pašlaik lauksaimniecības zeme; 4) ainaviskā vidē upes krastā zemes gabals 1, 7 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja, kūts, klēts, pirts, pagrabs un divi šķūņi, elektrības pievads, ūdens aka, – ēkas renovējamas vai nojaucamas, gar īpašumu grantēts ceļš. Tuvākās lielākās apdzīvotās vietas ar veikaliem, sabiedriskām iestādēm ir Mērsrags (10, 2km), līdz Talsiem - 37km, Rīgas centram - 102km. -- --
Upesgrīva 1
70000 m²
50 000 €
70000 m²
Vairāk
Upesgrīva 1
Pārdod 7ha zemes īpašuma ar renovējamu lauku viensētu Grīvas upītes krastā ainaviskā vidē (skat. zemāk zemes gab ar Nr. 4) Uguņu ciemā Upesgrīvā - pirmais ciems uzreiz aiz Mērsraga pie jūras līča. Viss īpašums sastāv no 4 zemes gabaliem : 1) Zemes gabals 1, 9 ha platībā – pašlaik lauksaimniecības zeme; 2) Zemes gabals 2, 4 ha platībā – ir elektrības pievads 20kW, pašlaik lauksaimniecības zeme; Zemes gabali Nr. 1. un Nr. 2.atrodas viens otram pretim, reģionālā autoceļa Talsi- Upesgrīva abās pusēs, pie tiltiņa pār upīti Grīva. 3) Zemes gabals 1, 0 ha platībā – pašlaik lauksaimniecības zeme; 4) ainaviskā vidē upes krastā zemes gabals 1, 7 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja, kūts, klēts, pirts, pagrabs un divi šķūņi, elektrības pievads, ūdens aka, – ēkas renovējamas vai nojaucamas, gar īpašumu grantēts ceļš. Tuvākās lielākās apdzīvotās vietas ar veikaliem, sabiedriskām iestādēm ir Mērsrags (10, 2km), līdz Talsiem - 37km, Rīgas centram - 102km. -- --
Copy link
Sūdzība
Pārdod vienstāvu vieglbetona ēku - veikalu Cīruļu veikals, Valdgales pagasts, Talsu novads. Kopējā telpu platība 200 kvm. Zeme pieder pašvaldībai.
Cīruļu veikals
200 m²
6 000 €
200 m²
Vairāk
Cīruļu veikals
Pārdod vienstāvu vieglbetona ēku - veikalu Cīruļu veikals, Valdgales pagasts, Talsu novads. Kopējā telpu platība 200 kvm. Zeme pieder pašvaldībai.
Copy link
Sūdzība
Pārdod īpašumu ar māju Upesgrīvā. Ēkas kopējā platība 160, 3 kvm, zemes gabala kopplatība 4570 kvm. Ēkas 1. stāvā: viesistaba ar krāsniņu, divas izolētas guļamistabas, sanmezgls un virtuve. Ēkas 2.stāvā: viesistaba, trīs izolētas guļamistabas, sanmezgls, virtuve un neliels balkons. Ēkas pamati - dzelzbetons, stāvu pārsegumi - koks, nesošās sienas - gāzbetona bloki apšūti ar sarkaniem ķieģeļiem, nomainīti visi logi. Pagalms un dārzs norobežots ar sētu, ir arī malkas šķunis un garāža. Komunikācijas: 3-fāzu elektrība, ūdensapgāde - urbums, kanalizācija - vietējā, apkure - malkas un elektriskā, ir apsardzes signalizācija. Attālums līdz pludmalei 300m, netālu sabiedriskā transporta pietura un veikals.
Jaunkrasti 1
160 m²
60 000 €
160 m²
Vairāk
Jaunkrasti 1
Pārdod īpašumu ar māju Upesgrīvā. Ēkas kopējā platība 160, 3 kvm, zemes gabala kopplatība 4570 kvm. Ēkas 1. stāvā: viesistaba ar krāsniņu, divas izolētas guļamistabas, sanmezgls un virtuve. Ēkas 2.stāvā: viesistaba, trīs izolētas guļamistabas, sanmezgls, virtuve un neliels balkons. Ēkas pamati - dzelzbetons, stāvu pārsegumi - koks, nesošās sienas - gāzbetona bloki apšūti ar sarkaniem ķieģeļiem, nomainīti visi logi. Pagalms un dārzs norobežots ar sētu, ir arī malkas šķunis un garāža. Komunikācijas: 3-fāzu elektrība, ūdensapgāde - urbums, kanalizācija - vietējā, apkure - malkas un elektriskā, ir apsardzes signalizācija. Attālums līdz pludmalei 300m, netālu sabiedriskā transporta pietura un veikals.
Copy link
Sūdzība
Pārdod unikālu zemes īpašumu pašā jūras krastā, 2 km attālumā no Kolkas raga. Zemes īpašums ar kopējo platību 3, 67 ha atrodas Kolkas ciematā, bijušās zivju rūpnīcas teritorijā. Īpašuma sastāvā ietilpst arī Kolkas jaunais mols. Zivju rūpnīcas ēku drupas ir nojaucamas. Uz zemes gabala pieejama elektrība, centralizēts ūdensvads un centralizēta kanalizācija. Attālums līdz Rīgas centram - 153 km. Saskaņā ar 2010. gadā apstiprināto un spēkā esošo Dundagas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašums atrodas Jauktas sabiedriskas nozīmes / darījuma teritorijā un Rūpniecības objektu teritorijā. Savukārt saskaņā ar izstrādē esošo un publiskajai apspriešanai nodoto jauno Dundagas novada teritorijas plānojumu, visa zemes īpašuma platība ir ietverta Jauktas centra apbūves teritorijā (JC1). Šī ir funkcionālā zona, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, un to nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā ciema vai apkaimes centrs. Šajā funkcionālajā zonējumā atļauta dažādu sabiedriskas nozīmes iestāžu, tūrisma un atpūtas iestāžu, kā arī savrupmāju un daudzdzīvokļu māju apbūve. Rūpnieciskais zonējums šim zemes īpašumam vairs nav paredzēts. Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība - 1 ha. Maksimālais apbūves blīvums - 40%. Apbūves augstums - līdz 15 m un līdz 3 stāvi. Palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus. Продается уникальная земельная недвижимость на самом берегу моря, в 2 км от мыса Колка. Земельный участок общей площадью 3, 67 га находится в поселке Колка, на территории бывшего рыбокомбината. В состав собственности также входит новый мол Колки. Развалины зданий рыбного завода подлежат сносу. На участке доступно электричество, централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Расстояние до центра Риги - 153 км. В соответствии с в 2010 году утвержденным планом территории Дундагского края, земельный участок находится в зоне смешанного общественного значения, а также в зоне промышленных объектов. В свою очередь, согласно новой территориальной планировке Дундагского края, которая находится в стадии разработки и публичного обсуждения, вся площадь земельного имущества включена в территорию смешанной застройки центра (JC1). Эта функциональная зона, которая находится в защитной полосе береговых дюн, и которая определяется территориям, где исторически сложился широкий спектр смешанного использования или которая служит центром поселка или окрестности. Такое функциональное зонирование позволяет строить различные общественные учреждения, объекты туризма и отдыха, а также частные дома и многоквартирные дома. Промышленное зонирование для этой земельной собственности больше не предусматривается. Минимальная площадь заново созданного земельного участка - 1 га. Максимальная плотность застройки - 40%. Высота зданий - до 15 м и до 3 этажей. Высота вспомогательных зданий - до 8 метров.
Ronīši
36700 m²
285 000 €
36700 m²
Vairāk
Ronīši
Pārdod unikālu zemes īpašumu pašā jūras krastā, 2 km attālumā no Kolkas raga. Zemes īpašums ar kopējo platību 3, 67 ha atrodas Kolkas ciematā, bijušās zivju rūpnīcas teritorijā. Īpašuma sastāvā ietilpst arī Kolkas jaunais mols. Zivju rūpnīcas ēku drupas ir nojaucamas. Uz zemes gabala pieejama elektrība, centralizēts ūdensvads un centralizēta kanalizācija. Attālums līdz Rīgas centram - 153 km. Saskaņā ar 2010. gadā apstiprināto un spēkā esošo Dundagas novada teritorijas plānojumu, zemes īpašums atrodas Jauktas sabiedriskas nozīmes / darījuma teritorijā un Rūpniecības objektu teritorijā. Savukārt saskaņā ar izstrādē esošo un publiskajai apspriešanai nodoto jauno Dundagas novada teritorijas plānojumu, visa zemes īpašuma platība ir ietverta Jauktas centra apbūves teritorijā (JC1). Šī ir funkcionālā zona, kas atrodas krasta kāpu aizsargjoslā, un to nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā ciema vai apkaimes centrs. Šajā funkcionālajā zonējumā atļauta dažādu sabiedriskas nozīmes iestāžu, tūrisma un atpūtas iestāžu, kā arī savrupmāju un daudzdzīvokļu māju apbūve. Rūpnieciskais zonējums šim zemes īpašumam vairs nav paredzēts. Minimālā jaunizveidojamā zemes gabala platība - 1 ha. Maksimālais apbūves blīvums - 40%. Apbūves augstums - līdz 15 m un līdz 3 stāvi. Palīgbūves augstums nedrīkst pārsniegt 8 metrus. Продается уникальная земельная недвижимость на самом берегу моря, в 2 км от мыса Колка. Земельный участок общей площадью 3, 67 га находится в поселке Колка, на территории бывшего рыбокомбината. В состав собственности также входит новый мол Колки. Развалины зданий рыбного завода подлежат сносу. На участке доступно электричество, централизованное водоснабжение и централизованная канализация. Расстояние до центра Риги - 153 км. В соответствии с в 2010 году утвержденным планом территории Дундагского края, земельный участок находится в зоне смешанного общественного значения, а также в зоне промышленных объектов. В свою очередь, согласно новой территориальной планировке Дундагского края, которая находится в стадии разработки и публичного обсуждения, вся площадь земельного имущества включена в территорию смешанной застройки центра (JC1). Эта функциональная зона, которая находится в защитной полосе береговых дюн, и которая определяется территориям, где исторически сложился широкий спектр смешанного использования или которая служит центром поселка или окрестности. Такое функциональное зонирование позволяет строить различные общественные учреждения, объекты туризма и отдыха, а также частные дома и многоквартирные дома. Промышленное зонирование для этой земельной собственности больше не предусматривается. Минимальная площадь заново созданного земельного участка - 1 га. Максимальная плотность застройки - 40%. Высота зданий - до 15 м и до 3 этажей. Высота вспомогательных зданий - до 8 метров.
Populāri vaicājumi
Abonējiet meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Talsi, Komercplatība pārdošana
Šī lapa izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietotāja pieredzi. Izmantojot mūsu pakalpojumus, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. + Informācija
Bez problēmām!