Complain
Pārdod ekskluzīvu zemes gabalu 9000 m2 platībā. Atrodas Lužņā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, pie jūras. Piebraukšana pie īpašuma pa labas kvalitātes valsts ceļu (V1334- pievedceļš Lužņai). Var pieslēgties elektrībai. Brīnišķīga ainava, ir publiskā pieeja pie jūras (servitūta ceļš). Līdz jūrai aptuveni 280 m. Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu, zeme atdodas retinātas ģimenes māju dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorijā, kur atļauta dzīvojamā apbūve. Lūžņa ir ciems Ventspils novada Tārgales pagastā, Baltijas jūras krastā. Izvietojusies pagasta ziemeļos pie Lūžupes ietekas, aptuveni 30 km no novada centra Ventspils un 170 km no Rīgas. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar īpašuma vērtēšanu kredīta piesaistei. Pirkuma noformēšana bezmaksas. Продаётся эксклюзивный земельный участок площадью 9000 кв. м. Находится в пос. Лужня, сельсовет Таргале, Вентспилской волости. Подъезд к участку по хорошей дороге (V1334- подъездная дорога к Лужне), которая соединяется с асфальтированной дорогой. Чудесный пейзаж, публичный подход к морю (сервитутная дорога). До моря примерно 280 м. Есть возможность подключиться к електричеству. В соответствии с генпланом посёлка земля находится в жилой и рекреационной зоне, где разрешено строительство частного или гостевого дома. Лужня- уютный, тихий посёлок, расположенный на берегу Балтийского моря, 30 км от Вентспилса и 170 от Риги Риги. Оформление покупки бесплатно. При необходимости поможем с оценкой имущества для привлечения кредита.
Šnepes
9000 m²
27 000 €
9000 m²
Vairākss.com
Šnepes
Pārdod ekskluzīvu zemes gabalu 9000 m2 platībā. Atrodas Lužņā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā, pie jūras. Piebraukšana pie īpašuma pa labas kvalitātes valsts ceļu (V1334- pievedceļš Lužņai). Var pieslēgties elektrībai. Brīnišķīga ainava, ir publiskā pieeja pie jūras (servitūta ceļš). Līdz jūrai aptuveni 280 m. Saskaņā ar spēkā esošo Tārgales pagasta teritorijas plānojumu, zeme atdodas retinātas ģimenes māju dzīvojamās un rekreācijas apbūves teritorijā, kur atļauta dzīvojamā apbūve. Lūžņa ir ciems Ventspils novada Tārgales pagastā, Baltijas jūras krastā. Izvietojusies pagasta ziemeļos pie Lūžupes ietekas, aptuveni 30 km no novada centra Ventspils un 170 km no Rīgas. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar īpašuma vērtēšanu kredīta piesaistei. Pirkuma noformēšana bezmaksas. Продаётся эксклюзивный земельный участок площадью 9000 кв. м. Находится в пос. Лужня, сельсовет Таргале, Вентспилской волости. Подъезд к участку по хорошей дороге (V1334- подъездная дорога к Лужне), которая соединяется с асфальтированной дорогой. Чудесный пейзаж, публичный подход к морю (сервитутная дорога). До моря примерно 280 м. Есть возможность подключиться к електричеству. В соответствии с генпланом посёлка земля находится в жилой и рекреационной зоне, где разрешено строительство частного или гостевого дома. Лужня- уютный, тихий посёлок, расположенный на берегу Балтийского моря, 30 км от Вентспилса и 170 от Риги Риги. Оформление покупки бесплатно. При необходимости поможем с оценкой имущества для привлечения кредита.
Complain
Tiek Pārdota Zeme pie Baltijas jūras, atļauta būvniecība. 3.7km. no Ventspils pilsētas, gandrīz pašā jūras krastā. Ir elektrība, labs piebraucamais ceļš, iespējami apmaksas varianti, barters ar piemaksu man, Zeme iezīmēta ar sarkanu kontūru fotogrāfijā. Vairāk informācijas pa telefonu.
Liepene
6000 m²
42 000 €
6000 m²
Vairākss.com
Liepene
Tiek Pārdota Zeme pie Baltijas jūras, atļauta būvniecība. 3.7km. no Ventspils pilsētas, gandrīz pašā jūras krastā. Ir elektrība, labs piebraucamais ceļš, iespējami apmaksas varianti, barters ar piemaksu man, Zeme iezīmēta ar sarkanu kontūru fotogrāfijā. Vairāk informācijas pa telefonu.
Complain
AS "Privatbank" meitas uzņēmuma īpašums atrodas Venstpils novadā, Tārgales pagastā, Platenē. Zemes gabala kopējā platība 1 ha. Tam ir taisnstūrim līdzīga forma, reljefs - līdzens. Zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves terirorijā. Zemes gabals atrodas aptuveni 10 km no Ventspils. Ir iespēja pieslēgt elektrību. Zemes gabals robežojas ar blakus esošajiem privātīpašumiem. Ar vienu malu piekļauts piebraucamajam ceļam. Apkārtējo apbūvi pārsvarā veido lauku viensētas un lauksaimnieciskās ražošanas objekti. Vietām tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas. Ir iespēja iegādāties citus zemes gabalus - Vālodzes, Mežirbes, Lomeri, Lejaskuņči. ZG ir astiprināts servitūts par labu zemes gabalam Lomeri. Земельный участок расположен в Platene. Общая площадь участка составляет 1 га. Он имеет прямоугольную форму, рельеф ровный. Участок земли граничит с прилегающей частной собственностью. С одной стороны примыкает к подъездной дороге. Участок земли находится на территории промышленного строительства. Участок земли находится в 10 км от Вентспилса. Существует возможность подключения электричества. Окружающие здания - это в основном сельские фермы и объекты сельскохозяйственного производства, участки для строительства новых жилых домов. Существует возможность купить другие земельные участки - Vālodzes, Mežirbes, Lomeri, Lejaskuņči. В Земельной книге утвержден сервитут в пользу земли Lomeri.
Lakstiņi
10000 m²
14 000 €
10000 m²
Vairākss.com
Lakstiņi
AS "Privatbank" meitas uzņēmuma īpašums atrodas Venstpils novadā, Tārgales pagastā, Platenē. Zemes gabala kopējā platība 1 ha. Tam ir taisnstūrim līdzīga forma, reljefs - līdzens. Zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves terirorijā. Zemes gabals atrodas aptuveni 10 km no Ventspils. Ir iespēja pieslēgt elektrību. Zemes gabals robežojas ar blakus esošajiem privātīpašumiem. Ar vienu malu piekļauts piebraucamajam ceļam. Apkārtējo apbūvi pārsvarā veido lauku viensētas un lauksaimnieciskās ražošanas objekti. Vietām tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas. Ir iespēja iegādāties citus zemes gabalus - Vālodzes, Mežirbes, Lomeri, Lejaskuņči. ZG ir astiprināts servitūts par labu zemes gabalam Lomeri. Земельный участок расположен в Platene. Общая площадь участка составляет 1 га. Он имеет прямоугольную форму, рельеф ровный. Участок земли граничит с прилегающей частной собственностью. С одной стороны примыкает к подъездной дороге. Участок земли находится на территории промышленного строительства. Участок земли находится в 10 км от Вентспилса. Существует возможность подключения электричества. Окружающие здания - это в основном сельские фермы и объекты сельскохозяйственного производства, участки для строительства новых жилых домов. Существует возможность купить другие земельные участки - Vālodzes, Mežirbes, Lomeri, Lejaskuņči. В Земельной книге утвержден сервитут в пользу земли Lomeri.
Complain
Pārdodu zemes gabalu pie pašas Užavas upes, ainaviskā vietā netālu no jūras.
Zalkalni
1.06 m²
8 000 €
1.06 m²
Vairākss.com
Zalkalni
Pārdodu zemes gabalu pie pašas Užavas upes, ainaviskā vietā netālu no jūras.
Complain
Хозяин продаёт недвижимость, два объединённых земельных участка (можно купить отдельно): - первый участок площадью 3743 кв. м. (Talsu iela 126) - второй участок площадью 1028 кв. м. (Talsu iela 128) в очень выгодном месте для застройки. Имеется Земельная книга. Хорошие подъездные пути со всех сторон, рядом автобусная остановка. Недалеко находится Детский городок Fantasy play park. Īpašnieks pārdod nekustamo īpašumu, divus apvienotus zemes gabalus (var iegādāties atsevišķi): - pirmais gabals ar platību 3743 kv. m. (Talsu iela 126) - otrais gabals ar platību 1028 kv. m. (Talsu iela 128) ļoti izdevīgā vietā būvniecībai. Ir zemesgrāmata. Labs piebraucamais ceļš no visām pusēm, blakus izveidota autobusa pietura. Netālu atrodas Pārventas Bērnu pilsētiņa Fantasy play park.
Talsu iela 126, 128
4771 m²
50 000 €
4771 m²
Vairākss.com
Talsu iela 126, 128
Хозяин продаёт недвижимость, два объединённых земельных участка (можно купить отдельно): - первый участок площадью 3743 кв. м. (Talsu iela 126) - второй участок площадью 1028 кв. м. (Talsu iela 128) в очень выгодном месте для застройки. Имеется Земельная книга. Хорошие подъездные пути со всех сторон, рядом автобусная остановка. Недалеко находится Детский городок Fantasy play park. Īpašnieks pārdod nekustamo īpašumu, divus apvienotus zemes gabalus (var iegādāties atsevišķi): - pirmais gabals ar platību 3743 kv. m. (Talsu iela 126) - otrais gabals ar platību 1028 kv. m. (Talsu iela 128) ļoti izdevīgā vietā būvniecībai. Ir zemesgrāmata. Labs piebraucamais ceļš no visām pusēm, blakus izveidota autobusa pietura. Netālu atrodas Pārventas Bērnu pilsētiņa Fantasy play park.
Complain
Zeme pie Usmas ezera - 11, 78 ha. Krasta līnija - 388m, stāvkrasts. Ērta piebraukšana - gruntsgabala viena mala robežojas ar ceļu. Elektrības līnija iet gar ceļu - ir pieslēguma noteikumi.
Tintes
11.78 m²
77 800 €
11.78 m²
Vairākss.com
Tintes
Zeme pie Usmas ezera - 11, 78 ha. Krasta līnija - 388m, stāvkrasts. Ērta piebraukšana - gruntsgabala viena mala robežojas ar ceļu. Elektrības līnija iet gar ceļu - ir pieslēguma noteikumi.
Complain
Pārdod zemi pie ceļa uz pludmali Užavas ciema teritorijā. Zeme ar mežu un pagasta teritoriālajā plānā paredzēta privātai apbūvei. Zeme atrodas 500 m no pludmales un Užavas upes ietekas klusā meža ielokā, 18km no Ventspils centra. Uz zemes aug skaistas piekrastes priedes ar mazu bērza birzi, kuras var saglabāt apbūves ainavai. Piebraucamais ceļš un elektrolīnija no jauna transformatora šķērso zemes robežas, elektrības pieslēgšanas izmaksas attiecīgi minimālas. Ļoti klusa vieta un ideāli piemērota vasarnīcas būvniecībai. Pludmale tiek kopta, labiekārtota ar koka celiņiem un piknika galdiņiem. Gleznainā Užavas upes ieteka ir ideāls papildinājums tā jau vienreizējai dabas ainavai. Land for sale next to the road to the beach near village Užava. The land has a small forest and the purpose of the land in local authority plans is small building construction. The distance to the beach and Užava river mouth is 500m, 18km from Ventspils town center. The property has a small birch and beach pine forest that can be kept as a beautiful home landscape. Access road and power line is crossing the property and electricity installation is accordingly not too expensive. Over all it is a very quiet place and ideal for the construction of a summer home. The remote beach is equipped with wooden walkways and picnic tables is looked after regularly. Picturesque mouth of the river Užava is the perfect addition to the already unique natural landscape.
Ceļš uz jūru
1.3 m²
16 990 €
1.3 m²
Vairākss.com
Ceļš uz jūru
Pārdod zemi pie ceļa uz pludmali Užavas ciema teritorijā. Zeme ar mežu un pagasta teritoriālajā plānā paredzēta privātai apbūvei. Zeme atrodas 500 m no pludmales un Užavas upes ietekas klusā meža ielokā, 18km no Ventspils centra. Uz zemes aug skaistas piekrastes priedes ar mazu bērza birzi, kuras var saglabāt apbūves ainavai. Piebraucamais ceļš un elektrolīnija no jauna transformatora šķērso zemes robežas, elektrības pieslēgšanas izmaksas attiecīgi minimālas. Ļoti klusa vieta un ideāli piemērota vasarnīcas būvniecībai. Pludmale tiek kopta, labiekārtota ar koka celiņiem un piknika galdiņiem. Gleznainā Užavas upes ieteka ir ideāls papildinājums tā jau vienreizējai dabas ainavai. Land for sale next to the road to the beach near village Užava. The land has a small forest and the purpose of the land in local authority plans is small building construction. The distance to the beach and Užava river mouth is 500m, 18km from Ventspils town center. The property has a small birch and beach pine forest that can be kept as a beautiful home landscape. Access road and power line is crossing the property and electricity installation is accordingly not too expensive. Over all it is a very quiet place and ideal for the construction of a summer home. The remote beach is equipped with wooden walkways and picnic tables is looked after regularly. Picturesque mouth of the river Užava is the perfect addition to the already unique natural landscape.
Complain
Zeme komercapbūvei blakus ventspils šoseja A10 asfaltēts piebraucamais ceļš blakus kandavas stacija un (500m) uz zemes atrodas transformators, lētas pieslēguma izmaksas uz zemes atrodas būves sliktā stāvoklī kas var tikt izmantotas kā noliktavas.
Pērles 5
2.5 m²
15 000 €
2.5 m²
Vairākss.com
Pērles 5
Zeme komercapbūvei blakus ventspils šoseja A10 asfaltēts piebraucamais ceļš blakus kandavas stacija un (500m) uz zemes atrodas transformators, lētas pieslēguma izmaksas uz zemes atrodas būves sliktā stāvoklī kas var tikt izmantotas kā noliktavas.
Complain
Pārdod 2 istabu privatizēts dzīvoklis un garāža. Dzīvoklis ar krāsns apkuri, netālu no pilsētas centra, ķieģeļu mājā, 2 stāvā. Kopīgs sanmezgls, ar titānu uz malkas degvielu. Virtuvē ir plīts. Istabā ir iespēja veikt kamīns. Nomainīti visi logi. Metāla ārdurvis. Dzīvoklis ir normālā dzīvojamā stāvoklī. Ķieģeļu garāža atrodas pagalmā blakus mājai. Arī pagalmā ir šķūnis, lai uzglabātu malku un citas lietas. Mazi komunālie maksājumi. Teicama infrastruktūra: blakus vairāki pārtikas preču veikali, skola, medicīnas iestādes, sabiedriskā transporta pietura, lielā Bērnu pilsētiņa, pilsētas slimnīca. Līdz Pludmalei 10 minūtes gājiena. Dzīvoklis bez parādiem un apgrūtinājumiem. Labs piedāvājums gan dzīvošanai, gan biznesam. Vajadzības gadījumā palīdzēsim nokārtot bankas kredītu. Pircējiem mūsu pirkuma noformēšanas pakalpojumi ir bezmaksas. Garantējam skaidru un pārskatāmu pārdošanas darījuma. Продается 2 комнатная приватизированная квартира и гараж. Квартира с печным отоплением, недалеко от центра города, в кирпичном доме, на 2 этаже. Совмещенный санузел, с титаном на дровяном топливе. На кухне есть плита. Есть возможность сделать камин в комнате. Заменены все окна. Металлическая входная дверь. Квартира в нормальном жилом состоянии. Кирпичный гараж находится во дворе рядом с домом. Также во дворе есть сарай для хранения дров и д. р. Маленькие коммунальные платежи. Отличная инфраструктура: рядом несколько продуктовых магазинов, школа, медицинские учреждения, остановка общественного транспорта, большой Детский городок, городская больница. До Пляжа 10 минут ходьбы. Хорошее предложение, как для проживания, так и для бизнеса. Квартира без долгов и обременений. В случае необходимости поможем оформить банковский кредит. Для покупателей недвижимости наши услуги по оформлению покупки бесплатные. Гарантируем чистоту и прозрачность сделки.
Lielais prospekts 62
46.4 m²
26 000 €
46.4 m²
Vairākss.com
Lielais prospekts 62
Pārdod 2 istabu privatizēts dzīvoklis un garāža. Dzīvoklis ar krāsns apkuri, netālu no pilsētas centra, ķieģeļu mājā, 2 stāvā. Kopīgs sanmezgls, ar titānu uz malkas degvielu. Virtuvē ir plīts. Istabā ir iespēja veikt kamīns. Nomainīti visi logi. Metāla ārdurvis. Dzīvoklis ir normālā dzīvojamā stāvoklī. Ķieģeļu garāža atrodas pagalmā blakus mājai. Arī pagalmā ir šķūnis, lai uzglabātu malku un citas lietas. Mazi komunālie maksājumi. Teicama infrastruktūra: blakus vairāki pārtikas preču veikali, skola, medicīnas iestādes, sabiedriskā transporta pietura, lielā Bērnu pilsētiņa, pilsētas slimnīca. Līdz Pludmalei 10 minūtes gājiena. Dzīvoklis bez parādiem un apgrūtinājumiem. Labs piedāvājums gan dzīvošanai, gan biznesam. Vajadzības gadījumā palīdzēsim nokārtot bankas kredītu. Pircējiem mūsu pirkuma noformēšanas pakalpojumi ir bezmaksas. Garantējam skaidru un pārskatāmu pārdošanas darījuma. Продается 2 комнатная приватизированная квартира и гараж. Квартира с печным отоплением, недалеко от центра города, в кирпичном доме, на 2 этаже. Совмещенный санузел, с титаном на дровяном топливе. На кухне есть плита. Есть возможность сделать камин в комнате. Заменены все окна. Металлическая входная дверь. Квартира в нормальном жилом состоянии. Кирпичный гараж находится во дворе рядом с домом. Также во дворе есть сарай для хранения дров и д. р. Маленькие коммунальные платежи. Отличная инфраструктура: рядом несколько продуктовых магазинов, школа, медицинские учреждения, остановка общественного транспорта, большой Детский городок, городская больница. До Пляжа 10 минут ходьбы. Хорошее предложение, как для проживания, так и для бизнеса. Квартира без долгов и обременений. В случае необходимости поможем оформить банковский кредит. Для покупателей недвижимости наши услуги по оформлению покупки бесплатные. Гарантируем чистоту и прозрачность сделки.
Complain
Pārdod apbūves gabalu Vārves pagastā, pie Ventspils pilsētās robežas, 3500 m2 kopplatībā. Piebraukšana pie īpašuma pa asfaltēto ceļu. Iespēja pieslēgties elektrībai no blakus īpašuma. Kārtīgi kaimiņi. Lauku ainava, miers un klusums savienojas ar Ventspils pilsētas un Baltijas jūras tuvumu. Ideāla vieta privātmājas būvniecībai. Var pirkt blakus zemes īpašumus un apvienot kopā. Līdz Ventspils pilsētai 1, 5 km attālums (3 min. brauciens). Līdz jūrai 10 min brauciens. Netālu atrodas atrakciju parks, slēpošanas kalns „Lemberga hūte” un mazbānītis. Līdz pludmalei ierīkot veloceliņš. Atbilstoši spēkā esošām Vārves pagasta teritorijas plānojumam atļauta zemes savrupmāju apbūves teritorija. Palīdzēsim ar zemes īpašuma novērtēšanu un kredīta piesaisti. Pirkuma noformēšana bezmaksas. Продаётся земельный участкок для для частной застройки общей площадью 3500 кв. м. Участок находится в Варвской волости, на границе с г. Вентспилс. Асфальтовая подъездная дорога. Есть возможность подключения к электричеству. Возможна покупка и объединение соседник участков. Хорошие соседи. Сельский сельский пейзаж, тишина и покой в сочетании с близостью моря и города – идеальное место для строительства частного дома. До Вентспилса 3 минут езды. До моря 10 мин. езды. Недалеко парк развлечений с лыжной трассой Шляпа Лембергса и действующая узкоколейная железная дорога – атракцион Приморского парка. Велодорожка к пляжу. Разрешенное использование - частная застройка. В случае необходимости поможем с оценкой имушества и оформлением кредита. Оформление покупки бесплатно.
Svilpji
3500 m²
7 000 €
3500 m²
Vairākss.com
Svilpji
Pārdod apbūves gabalu Vārves pagastā, pie Ventspils pilsētās robežas, 3500 m2 kopplatībā. Piebraukšana pie īpašuma pa asfaltēto ceļu. Iespēja pieslēgties elektrībai no blakus īpašuma. Kārtīgi kaimiņi. Lauku ainava, miers un klusums savienojas ar Ventspils pilsētas un Baltijas jūras tuvumu. Ideāla vieta privātmājas būvniecībai. Var pirkt blakus zemes īpašumus un apvienot kopā. Līdz Ventspils pilsētai 1, 5 km attālums (3 min. brauciens). Līdz jūrai 10 min brauciens. Netālu atrodas atrakciju parks, slēpošanas kalns „Lemberga hūte” un mazbānītis. Līdz pludmalei ierīkot veloceliņš. Atbilstoši spēkā esošām Vārves pagasta teritorijas plānojumam atļauta zemes savrupmāju apbūves teritorija. Palīdzēsim ar zemes īpašuma novērtēšanu un kredīta piesaisti. Pirkuma noformēšana bezmaksas. Продаётся земельный участкок для для частной застройки общей площадью 3500 кв. м. Участок находится в Варвской волости, на границе с г. Вентспилс. Асфальтовая подъездная дорога. Есть возможность подключения к электричеству. Возможна покупка и объединение соседник участков. Хорошие соседи. Сельский сельский пейзаж, тишина и покой в сочетании с близостью моря и города – идеальное место для строительства частного дома. До Вентспилса 3 минут езды. До моря 10 мин. езды. Недалеко парк развлечений с лыжной трассой Шляпа Лембергса и действующая узкоколейная железная дорога – атракцион Приморского парка. Велодорожка к пляжу. Разрешенное использование - частная застройка. В случае необходимости поможем с оценкой имушества и оформлением кредита. Оформление покупки бесплатно.
Complain
Земельный участок в хорошем месте Парвенты, рядом c ул. Угалес. Доступны все городские коммуникации, рядом магазины, общественный транспорт, школа, детские сады, до центра города 7 мин на машине. Возможна аренда с правом выкупа.
Puzes 4
988 m²
16 500 €
988 m²
Vairākss.com
Puzes 4
Земельный участок в хорошем месте Парвенты, рядом c ул. Угалес. Доступны все городские коммуникации, рядом магазины, общественный транспорт, школа, детские сады, до центра города 7 мин на машине. Возможна аренда с правом выкупа.
Complain
Pārdodu zemi Ventspilī, Miera ielā 9c privātmājas būvniecībai
Miera iela 9c
961 m²
12 500 €
961 m²
Vairākss.com
Miera iela 9c
Pārdodu zemi Ventspilī, Miera ielā 9c privātmājas būvniecībai
Complain
Izbūvētas visas pilsētas komunikācijas, laba atrašanās vieta, nav stūra gabals, uz zemes neaug koki.
Vītolu iela 66
1445 m²
15 500 €
1445 m²
Vairākss.com
Vītolu iela 66
Izbūvētas visas pilsētas komunikācijas, laba atrašanās vieta, nav stūra gabals, uz zemes neaug koki.
Complain
AS "Privatbank" meitas uzņēmuma īpašums atrodas Venstpils novadā, Tārgales pagastā, Platenē. Zemes gabala kopējā platība 1.5 ha. Tam ir taisnstūrim līdzīga forma, reljefs - līdzens. Zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves terirorijā. Zemes gabals atrodas aptuveni 10 km no Ventspils. Ir iespēja pieslēgt elektrību. Zemes gabals robežojas ar blakus esošajiem privātīpašumiem. Ar vienu malu piekļauts piebraucamajam ceļam. Apkārtējo apbūvi pārsvarā veido lauku viensētas un lauksaimnieciskās ražošanas objekti. Vietām tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas. Ir iespēja iegādāties citus zemes gabalus - Lakstiņi, Vālodzes, Lomeri, Lejaskuņči. ZG ir astiprināts servitūts par labu zemes gabalam Vālodzes un Kunči. Земельный участок расположен в Platene. Общая площадь участка составляет 1.5 га. Он имеет прямоугольную форму, рельеф ровный. Участок земли граничит с прилегающей частной собственностью. С одной стороны примыкает к подъездной дороге. Участок земли находится на территории промышленного строительства. Участок земли находится в 10 км от Вентспилса. Существует возможность подключения электричества. Окружающие здания - это в основном сельские фермы и объекты сельскохозяйственного производства, участки для строительства новых жилых домов. Существует возможность купить другие земельные участки - Lakstiņi, Vālodzes, Lomeri, Lejaskuņči. В Земельной книге утвержден сервитут в пользу земли Vālodzes и Kunči.
Mežirbes
15000 m²
19 000 €
15000 m²
Vairākss.com
Mežirbes
AS "Privatbank" meitas uzņēmuma īpašums atrodas Venstpils novadā, Tārgales pagastā, Platenē. Zemes gabala kopējā platība 1.5 ha. Tam ir taisnstūrim līdzīga forma, reljefs - līdzens. Zemes gabals atrodas rūpnieciskās apbūves terirorijā. Zemes gabals atrodas aptuveni 10 km no Ventspils. Ir iespēja pieslēgt elektrību. Zemes gabals robežojas ar blakus esošajiem privātīpašumiem. Ar vienu malu piekļauts piebraucamajam ceļam. Apkārtējo apbūvi pārsvarā veido lauku viensētas un lauksaimnieciskās ražošanas objekti. Vietām tiek būvētas jaunas dzīvojamās mājas. Ir iespēja iegādāties citus zemes gabalus - Lakstiņi, Vālodzes, Lomeri, Lejaskuņči. ZG ir astiprināts servitūts par labu zemes gabalam Vālodzes un Kunči. Земельный участок расположен в Platene. Общая площадь участка составляет 1.5 га. Он имеет прямоугольную форму, рельеф ровный. Участок земли граничит с прилегающей частной собственностью. С одной стороны примыкает к подъездной дороге. Участок земли находится на территории промышленного строительства. Участок земли находится в 10 км от Вентспилса. Существует возможность подключения электричества. Окружающие здания - это в основном сельские фермы и объекты сельскохозяйственного производства, участки для строительства новых жилых домов. Существует возможность купить другие земельные участки - Lakstiņi, Vālodzes, Lomeri, Lejaskuņči. В Земельной книге утвержден сервитут в пользу земли Vālodzes и Kunči.
Complain
Эксклюзивный и очень перспективный, инвестиционный объект, участок земли 77769 м2, под коммерческую застройку, на пересечении улиц Ганибу и Екаба, по адресу ул. Ганибу 97.По детальной планировке, разрешено строительство торгового центра, офисных зданий, ресторанов, гостиниц, кемпингов, спортивных объектов, транспорто-технически х станций, и многого другого, а так же разрешена производственно-промы шленная застройка. Возможно подключение ко всем городским коммуникациям. Участок можно делить. До центра города 1 км, Приморского парка и моря 1 км. Если Вы хотите выгодно продать свою недвижимость - обращайтесь, купим сами или поможем с реализацией. Наш офис находится в самом центре города Вентспилс, на ул. Гертрудес 13, на втором этаже. Рабочее время 10:00 - 17:00.Суббота и воскресенье – выходные. Ekskluzīvs un ļoti perspektīvs, investīciju objekts, zemes gabals 77769 m2, paredzēts komerciālai būvei, Ganību un Jēkaba ielas krustojumā, adrese Ganību 97. Pēc detalizēta plāna ir atļauts celt tirdzniecības centru, ofisu ēku, restorānus, viesnīcas, kempingus, sporta objektus, transporta-tehniskās stacijas un daudz ko citu, kā arī ir atļauta rūpnieciski-industriā lā būve. Ir iespēja pieslēgties visām pilsētas komunikācijām. Zemes gabalu var sadalīt. Līdz pilsētas centram 1km, Piejūras parkam un jūrai 1km. Ja Jūs vēlaties izdevīgi pārdot savu nekustamo īpašumu- vēršaties pie mums, nopirksim paši, vai palīdzēsim ar realizāciju. Mūsu ofiss atrodas pašā pilsētas centrā, Gertrūdes ielā 13, otrajā stāvā. Darba laiks 10:00-17:00. Sestdienās un svētdienās-brīvs. For sale: an exclusive and perspective indeed investment object- a land plot of 77769 m2, for commercial development on the crossing of Ganibu and Jekaba streets, 97 Ganibu street. According to a detailed layout, it is allowed to build a department store, office buildings, restaurants, hotels, campings, sports objects, transport-technical stations, etc. In addition, industrial development is also allowed. It is possible to connect to all town communications. The distance to the town center- 1 km, to the Seaside park and the sea- 1 km.
Ganibu 97
77769 m²
600 000 €
77769 m²
Vairākss.com
Ganibu 97
Эксклюзивный и очень перспективный, инвестиционный объект, участок земли 77769 м2, под коммерческую застройку, на пересечении улиц Ганибу и Екаба, по адресу ул. Ганибу 97.По детальной планировке, разрешено строительство торгового центра, офисных зданий, ресторанов, гостиниц, кемпингов, спортивных объектов, транспорто-технически х станций, и многого другого, а так же разрешена производственно-промы шленная застройка. Возможно подключение ко всем городским коммуникациям. Участок можно делить. До центра города 1 км, Приморского парка и моря 1 км. Если Вы хотите выгодно продать свою недвижимость - обращайтесь, купим сами или поможем с реализацией. Наш офис находится в самом центре города Вентспилс, на ул. Гертрудес 13, на втором этаже. Рабочее время 10:00 - 17:00.Суббота и воскресенье – выходные. Ekskluzīvs un ļoti perspektīvs, investīciju objekts, zemes gabals 77769 m2, paredzēts komerciālai būvei, Ganību un Jēkaba ielas krustojumā, adrese Ganību 97. Pēc detalizēta plāna ir atļauts celt tirdzniecības centru, ofisu ēku, restorānus, viesnīcas, kempingus, sporta objektus, transporta-tehniskās stacijas un daudz ko citu, kā arī ir atļauta rūpnieciski-industriā lā būve. Ir iespēja pieslēgties visām pilsētas komunikācijām. Zemes gabalu var sadalīt. Līdz pilsētas centram 1km, Piejūras parkam un jūrai 1km. Ja Jūs vēlaties izdevīgi pārdot savu nekustamo īpašumu- vēršaties pie mums, nopirksim paši, vai palīdzēsim ar realizāciju. Mūsu ofiss atrodas pašā pilsētas centrā, Gertrūdes ielā 13, otrajā stāvā. Darba laiks 10:00-17:00. Sestdienās un svētdienās-brīvs. For sale: an exclusive and perspective indeed investment object- a land plot of 77769 m2, for commercial development on the crossing of Ganibu and Jekaba streets, 97 Ganibu street. According to a detailed layout, it is allowed to build a department store, office buildings, restaurants, hotels, campings, sports objects, transport-technical stations, etc. In addition, industrial development is also allowed. It is possible to connect to all town communications. The distance to the town center- 1 km, to the Seaside park and the sea- 1 km.
Complain
Tiek pārdota zeme privātapbūvei “Grētas” ar 2014 kv/m platību, kas atrodas 390 m no jūras krasta. Ventspils atrodas 50km, Kūldigas 45km, Liepāja 75 km un Rīga 188 km. -Iespēja pieslēgt elektrību. -Ir optiskais interneta kabelis. Ja vēlaties sīkāku info par zemes gabalu lūdzu zvaniet uz norādīto nummuru.
Jūrkalnes pag.
2014 m²
53 000 €
2014 m²
Vairākss.com
Jūrkalnes pag.
Tiek pārdota zeme privātapbūvei “Grētas” ar 2014 kv/m platību, kas atrodas 390 m no jūras krasta. Ventspils atrodas 50km, Kūldigas 45km, Liepāja 75 km un Rīga 188 km. -Iespēja pieslēgt elektrību. -Ir optiskais interneta kabelis. Ja vēlaties sīkāku info par zemes gabalu lūdzu zvaniet uz norādīto nummuru.
Complain
Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts plašs zemesgabals klusā vietā Ventspils administratīva teritorijā Zemesgabalam pareiza forma un salīdzinoši līdzens reljefs Ir piebraucamais ceļš Līdz Ventspils centram 6 km, līdz jūrai 9 km, līdz Ventai 900 m Tuvumā Gulbju, Aizupes un Robežu iela Zvaniet Вашему вниманию предлагается просторный земельный участок на территории Вентспилса Земельный участок правильной формы и с ровным рельефом Есть подъездной путь До центра Вентспилса 6 км, до морского берега 9 км, до Венты 900 метров Вблизи расположены улицы Gulbju, Aizupes u Robežu Звоните
Packules iela 20a
0.57 m²
16 000 €
0.57 m²
Vairākss.com
Packules iela 20a
Jūsu uzmanībai tiek piedāvāts plašs zemesgabals klusā vietā Ventspils administratīva teritorijā Zemesgabalam pareiza forma un salīdzinoši līdzens reljefs Ir piebraucamais ceļš Līdz Ventspils centram 6 km, līdz jūrai 9 km, līdz Ventai 900 m Tuvumā Gulbju, Aizupes un Robežu iela Zvaniet Вашему вниманию предлагается просторный земельный участок на территории Вентспилса Земельный участок правильной формы и с ровным рельефом Есть подъездной путь До центра Вентспилса 6 км, до морского берега 9 км, до Венты 900 метров Вблизи расположены улицы Gulbju, Aizupes u Robežu Звоните
Complain
Pārdod apbūves gabalu 1443 m2 platībā. Atrodas Pārventā, klusā, sakoptā privātmāju rajonā, Ezera iela 26A. Piebraukšana pie īpašuma pa bruģēto ielu. Zemes gabalam pievadītas visas pilsētas komunikācijas. Ir dārza mājiņa atpūtai, augļu koki un krūmi. 7 min. braucienā pilsētas centrs. Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu, atļauta zemes izmantošana - dzīvojamo māju izbūve. Ir mājas būvniecības projekts. Labi kaimiņi, sakopta apkārtne. Līdz Pārventas centram 10 min gājiens. Labs variants ģimenei, kas vēlas savu māju ar lielo dārzu. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar zemes īpašuma novērtēšanu un kredīta piesaisti. Pirkuma noformēšana bezmaksas. Pārventa- Ventspils pilsētas rajons ar attīstības potenciālu, kur plānota ražošana un tūrismu objektu būvniecība. Продаётся земельный участок для частной застройки площалью 1443 кв. м. Находится в Парвенте, в тихом районе частных домов, на ул. Езера 26А. Брусчатая подъездная дорога. К участку подведены все городские комуникации. Есть садовый домик для отдыха и плодовый сад. До центра города 7 мин езды. Разрешено строительство жилого дома, есть готовый проект. До центра Парвенты 10 мин ходьбы. Хорошие соседи, чистая, тихая улица. Отличный вариант для семьи, которая хочет свой дом с садом. В случае необходимости поможем с оценкой имущества и оформлением кредита. Оформление покупки бесплатно. Парвента- благоприятный для проживания и работы район Вентспилса с потенциалом развития, где планируется строительство производственных и туристических объектов.
Ezera iela 26a
1443 m²
9 700 €
1443 m²
Vairākss.com
Ezera iela 26a
Pārdod apbūves gabalu 1443 m2 platībā. Atrodas Pārventā, klusā, sakoptā privātmāju rajonā, Ezera iela 26A. Piebraukšana pie īpašuma pa bruģēto ielu. Zemes gabalam pievadītas visas pilsētas komunikācijas. Ir dārza mājiņa atpūtai, augļu koki un krūmi. 7 min. braucienā pilsētas centrs. Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils pilsētas teritorijas plānojumu, atļauta zemes izmantošana - dzīvojamo māju izbūve. Ir mājas būvniecības projekts. Labi kaimiņi, sakopta apkārtne. Līdz Pārventas centram 10 min gājiens. Labs variants ģimenei, kas vēlas savu māju ar lielo dārzu. Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim ar zemes īpašuma novērtēšanu un kredīta piesaisti. Pirkuma noformēšana bezmaksas. Pārventa- Ventspils pilsētas rajons ar attīstības potenciālu, kur plānota ražošana un tūrismu objektu būvniecība. Продаётся земельный участок для частной застройки площалью 1443 кв. м. Находится в Парвенте, в тихом районе частных домов, на ул. Езера 26А. Брусчатая подъездная дорога. К участку подведены все городские комуникации. Есть садовый домик для отдыха и плодовый сад. До центра города 7 мин езды. Разрешено строительство жилого дома, есть готовый проект. До центра Парвенты 10 мин ходьбы. Хорошие соседи, чистая, тихая улица. Отличный вариант для семьи, которая хочет свой дом с садом. В случае необходимости поможем с оценкой имущества и оформлением кредита. Оформление покупки бесплатно. Парвента- благоприятный для проживания и работы район Вентспилса с потенциалом развития, где планируется строительство производственных и туристических объектов.
Complain
2213 kv. m zemes gabals, un 247 kv. m celtniecības objekts. Visas nepieciešamas pilsētas komunikācijas.
Saimnieciba vejš
2213 m²
14 000 €
2213 m²
Vairākss.com
Saimnieciba vejš
2213 kv. m zemes gabals, un 247 kv. m celtniecības objekts. Visas nepieciešamas pilsētas komunikācijas.
Complain
Pārdod Ventspilī ļoti labu zemes gabalu ir elektrība, privātmāju vai vairāku māju apbūvei, jūra atrodas 600 metru attālumā.
Bangu 1
5666 m²
17 000 €
5666 m²
Vairākss.com
Bangu 1
Pārdod Ventspilī ļoti labu zemes gabalu ir elektrība, privātmāju vai vairāku māju apbūvei, jūra atrodas 600 metru attālumā.
Complain
Pārdod zemi jaunā, zaļā, klusā privātmāju rajonā kur aktīvi tiek būvētas jaunas privātmājas. Bruģēta un izgaismota iela. Ciemats strauji attīstās. Īpašums bez apgrūtinājumiem.
Kārklu 6
1212 m²
9 800 €
1212 m²
Vairākss.com
Kārklu 6
Pārdod zemi jaunā, zaļā, klusā privātmāju rajonā kur aktīvi tiek būvētas jaunas privātmājas. Bruģēta un izgaismota iela. Ciemats strauji attīstās. Īpašums bez apgrūtinājumiem.
Complain
0, 5ha apbūves zeme Ventspils novada Tārgales pagastā. Atrodas ~50m no Baltijas jūras krasta, klusā priežu meža ielokā. Netālu no Miķeļbākas. Attālums līdz Ventspilij ~44km. Līdz Rīgai ~187km. Šis un dadzi citi īpašumi apskatāmi mūsu mājas lapā. PILAT ID: 6361 Участок 0, 5 га в Вентспилсской области в волости Таргали. Расположен ~ 50 м от берега Балтийского моря, в тихом сосновом лесу. Недалеко от Miķeļbāka. Расстояние до Вентспилса ~ 44 км. В Ригу ~ 187 км. Этот и многие другие свойства найдете на нашем сайте. PILAT ID: 6361 Land of 0, 5ha in Ventspils region in Targali rural municipality. Located ~ 50m from the shore of the Baltic Sea, in the quiet pine forest enclosure. Not far from Miķeļbāka. Distance to Ventspils ~ 44km. To Riga ~ 187km. This and many other properties you will find on our website. PILAT ID: 6361
Buras
0.5 m²
50 000 €
0.5 m²
Vairākss.com
Buras
0, 5ha apbūves zeme Ventspils novada Tārgales pagastā. Atrodas ~50m no Baltijas jūras krasta, klusā priežu meža ielokā. Netālu no Miķeļbākas. Attālums līdz Ventspilij ~44km. Līdz Rīgai ~187km. Šis un dadzi citi īpašumi apskatāmi mūsu mājas lapā. PILAT ID: 6361 Участок 0, 5 га в Вентспилсской области в волости Таргали. Расположен ~ 50 м от берега Балтийского моря, в тихом сосновом лесу. Недалеко от Miķeļbāka. Расстояние до Вентспилса ~ 44 км. В Ригу ~ 187 км. Этот и многие другие свойства найдете на нашем сайте. PILAT ID: 6361 Land of 0, 5ha in Ventspils region in Targali rural municipality. Located ~ 50m from the shore of the Baltic Sea, in the quiet pine forest enclosure. Not far from Miķeļbāka. Distance to Ventspils ~ 44km. To Riga ~ 187km. This and many other properties you will find on our website. PILAT ID: 6361
Bangu iela 57a
Vēlos pārdot zemi Staldzenē, steidzami, ir zemesgrāmata
Complain
Pārdod zemi privātmājas būvniecībai vai komercdarbībai. Asfaltēts piebraucamais ceļš, 10 min brauciens līdz pilsētas centram, blakus veikals, autobusa pietura, klusa vieta pie dabas. Rakstiet-vienosimies.
Vindas
5800 m²
32 000 €
5800 m²
Vairākss.com
Vindas
Pārdod zemi privātmājas būvniecībai vai komercdarbībai. Asfaltēts piebraucamais ceļš, 10 min brauciens līdz pilsētas centram, blakus veikals, autobusa pietura, klusa vieta pie dabas. Rakstiet-vienosimies.
Popular queries
Abonējiet jūsu meklēšanas atjauninājumus e-pastā:
Ventspils, Komercplatība pārdošana
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more