Complain
AS "Latvenergo" Izsolē pārdod nekustamo īpašumu ar kadastra numuru 9417 001 0903, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0045 (kopējā platība 2831m) un divām būvēm - administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0903 002 (kopējā platība 242.6m) un šķūņa ar kadastra apzīmējumu 9417 001 0903 001 (kopējā platība 91m), adrese Gaujas iela 8A, Strenču novads. Īpašumtiesības nostiprinātas Vidzemes rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, Strenču pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000070003. Izsoles objekts atrodas 50m attālumā no Gaujas upes. centrālā apkure, ķieģeļu, mūra, duša, sauna, virtuve , vajadz. apdare, Otrreizējais tirgus
Valkas raj., Strenči,Gaujas iela 8A
19 800
21.8.2018.
Vairākreklama.vesti.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more