Продаётся земля 2, 3 га: - cельскохозяйственная земля – 1, 9 га, обрабатывается, - возле дороги, - 2 км от Рушонского озера, - 2, 5 км от Аглонского кольца. Имущество зарегистрировано в земельной книге, без обременений кредитами. Возможна продажа в рассрочку и приобретение соседних участков – 7, 9 га (6, 7 га сельскохозяйственной земли) и 5, 3 га (4, 7 га сельскохозяйственной земли, старинный хутор с новым домом). Цена договорная. Pārdod zemi 2, 3 ha: - lauksaimniecības zeme – 1, 9 ha, tiek apstrādāta, - pie ceļa, - 2 km no Rušonas ezera, - 2.5 km no Aglonas stacijas apļveida krustojuma. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, bez kredītsaistībām. Iespējama pārdošana uz nomaksu un blakusgabalu iegāde – 7.9 ha (6.7 ha LIZ) un 5.3 ha (4.7 ha LIZ, senu laiku viensēta ar jaunizbūvētu māju). Cena - pēc vienošanās.
Kaimiņi
2.3 m²
5 000
16.7.2018.
Vairākss.com
Pārdod 2 blakus esošus īpašumus ar kopējo platību 38, 8 ha: 33, 7 ha augstvērtīga lauksaimniecības zeme, 5, 1 ha meža zeme Īpašumā ir māja, šķūnis, aka, elektrība, pirts, ābeļdārzs, laba piebraukšana. "Timsēni", kadastra apzīmējums 76580010090, 22, 4 ha "Iļjinka 29-92", kadastra apzīmējums 76580010004, 16, 4 ha Sludinājuma pielikumā īpašumu Zemes robežu plāni
Jermaku sādža
38.8 m²
68 000
16.7.2018.
Vairākss.com
1214 m²
9 000
16.7.2018.
Vairākss.com
0.35 m²
25 000
16.7.2018.
Vairākss.com
Pārdod nekustamos īpašumus (ainaviskās vietās) blakus Riebiņu novada, Sīļukalna pagasta robežai. Lauku atbalsta dienestā - bioloģiskā daudzveidība uzturēšana zālājos, tai skaitā, arī Eiropas Savienības nozīmes biotopi - nākamajam īpašniekam japārņem arī Lauku atbalsta dienesta saistības par biologiskās daudzveidības uzturēšanu zālājos, kuru saistību periods šobrīd ir līdz 2019. gadam. Īpašumi atrodas Varakļānu pagasta, "Vēveros" 15.12 ha platībā. Pirkumā ietilpst izmantot īpašnieka pirmpirkuma tiesības uz blakus un netālu esošām zemes vienībām īpašumā "Papardes1" ar kadastra apzīmējumiem Nr. 70940080050 (4.01ha), Nr. 70940080028 (6.8ha), Nr. 70940080087 (2.0ha).
Papardes
2.31 m²
37 000
18.7.2018.
Vairākss.com
Продаются два участка земли общей площадью 8.3 гa: - сельскохозяйственная земля – 4 гa, - лес – 4.1 гa, 23 м3, - один участок находится возле дороги в 0, 3 км от пос. Силаяни, - 8 км от г. Риебини. Имущество зарегистрировано в земельной книге, без обременений кредитами. Возможна продажа в рассрочку, а также аренда сельскохозяйственной земли. Pārdod divus zemes gabalus ar kopējo platību 8.3 ha: - lauksaimniecības zeme – 4 ha, - meži – 4.1 ha, 23 m3, - viens zemes gabals atrodas pie ceļa, 0.3 km no Silajāņiem, - 8 km no Riebiņiem. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, bez kredītsaistībām. Iespējama pārdošana uz nomaksu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes noma.
Liepkalni
8.3 m²
5 800
16.7.2018.
Vairākss.com
Продается земля под коммерческий объект(автосервис, заправка, кафе, стоянка), есть все планы и разрешения. Удобный съезд с дороги, перспективное направление дорог, Европа-Россия, Латвия-Беларусь.
Aglonas
1 m²
12 000
Vakar plkst. 0:16
Vairākss.com
Продается земля 5.45 га с песчано-гравийным карьером: - остаток полезного материала – 71900 м3, - лес – 1.8 га, 380 м3, - хорошая подъездная дорога, - 100 м от Ступонского озера, - недалеко от пос. Каучера Гайлиши, - 10 км от г. Прейли. Имущество зарегистрировано в земельной книге, без обременений кредитами. Возможна продажа в рассрочку. Pārdod zemi 5.45 ha ar smilts-grants karjeru: - karjera derīgā materiāla atlikums – 71900 m3, - meži – 1.8 ha, 380 m3, - labs piebraucamais ceļš, - 100 m no Stupānu ezera, - netālu no c. Kaučera Gailīši, - 10 km no Preiļiem. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, bez kredītsaistībām. Iespējama pārdošana uz nomaksu.
Stupānu karjers
5.45 m²
25 000
16.7.2018.
Vairākss.com
Skaistā meža ielokā, prom no svešinieku acīm, bet tomēr tikai 2 km no pilsētas, 5 ha zeme, 1.8 ha mežs meklē sev jaunu saimturi. Zeme un vieta izcili piemērota bišu dravām, zivju dīķiem, bioloģiskajai lauksaimniecībai (nekad nav tikusi apstrādāta ar ķīmijām), tūrismam, kā arī ģimenes mājas būvniecībai.
Dagmāriņas
6.8 m²
25 370
16.7.2018.
Vairākss.com
Pārdod zemi 0.5 ha apbūvei Aglonas pilsētā, ir piebraucamais ceļš un iespēja pieslēgt elektrību.
Rēzeknes nav
5316 m²
1 600
17.7.2018.
Vairākss.com
Продаётся земля 9, 1 гa: - сельскохозяйственная земля – 5, 2 га, обрабатывается, - лес – 0, 55 га, 82 м3, - есть подъездная дорога, - 300 м от дороги Кастире – Яунаглона, - 1 км от дороги Даугавпилс - Резекне, - 2 км от станции Аглона, - 17 км от г. Прейли. Имущество зарегистрировано в земельной книге, без обременений кредитами. Возможна продажа в рассрочку. Pārdod zemi 9.1 ha: - lauksaimniecības zeme – 5.2 ha, tiek apstrādāta, - meži – 0, 55 ha, 82 m3, - ir piebraucamais ceļš, - 300 m no ceļa Kastīre - Jaunaglona, - 1 km no ceļa Daugavpils – Rēzekne, - 2 km no Aglonas stacijas, - 17 km no Preiļiem. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā, bez kredītsaistībām. Iespējama pārdošana uz nomaksu.
Gailīši-3
9.1 m²
8 200
16.7.2018.
Vairākss.com
11.5 m²
33 000
11.6.2018.
Vairākss.com
Pardod lauksaimniecibas zemi Sutru pagasta, netalu no sosejas Livani-Preili. Lugums sazinaties tikai caur uzradito email adresi.
Saullekti
47000 m²
14 500
16.6.2018.
Vairākss.com
Продается незастроенный земельный участок в центре Прейли, площадью 36072 кв. м. , под стр-во жилых 1-5-этажных жилых домов, коммерческих и производственных объектов, логистику и транспорт. Все коммуникации, хорошие подъездные пути. Продает собственник. Цена 1 кв. м. 1, 95 евро.
Резекнес
36072 m²
70 340
20.4.2018.
Vairākss.com
Īpašnieks pārdod māju ar zemi privātmāju rajonā, tuvu centram. Īpašums reģistrēts zemes grāmatā, apgrūtinājumu nav. Mājā ierīkots centrālais ūdensvads, centrālā kanalizācija pievilkta pie mājas.
Skolas 10
57 m²
10 500
13.4.2018.
Vairākss.com
Pārdod īpašumu Preiļu pilsētas centrā, kur būtu lieliska vieta birojam vai veikalam. Zeme - 1411 m2, māja - 90, 5 m2.
Daugavpils iela 12
90.5 m²
15 000
8.4.2018.
Vairākss.com
Для торговли, производства продуктов питания с административными помещениями, так же возможны и альтернативные варианты использования помещений. Недвижимость находится в центре города Ливаны по адресу Rīgas iela 68. Общая площадь участка составляет 363 м2. На земельном участке есть здание – продуктово-промышленн ое помещение, магазин, офисное здание общей площадью 401, 7 м2. Хорошо развитая транспортная инфраструктура, которая обеспечивает удобный доступ ко всем частям города. Асфальтированные подъездные дороги, объект находится на автомагистрали A6, на пересечении с улицей Rūpniecības. Rīgas iela – улица с активным пешеходным и интенсивным транспортным потоком. Доступны все городские коммуникации (электричество, водоснабжение и канализация - подключение к городским сетям). Местное центральное отопление (гранульный котёл). Удобный подъезд к зданию и парковка. Здание может быть использовано для торговли, производства продуктов питания с административными помещениями, так же возможны и альтернативные варианты использования помещений. Без обременений. Дополнительное оборудование здания - детекторы дыма; бойлеры для приготовления горячей воды; кондиционер; сигнализация безопасности, видеонаблюдение. --- Tirdzniecībai, pārtikas ražošanai ar administratīvām telpām un pieļauj dažādas alternatīvas izmantošanas iespējas. Nekustamais īpašums atrodas Līvānu centrā pēc adreses Rīgas iela 68. Zemes gabala kopēja platība - 363 m2. Uz zemes gabala atrodas ēka - pārtikas ražošanas, veikala, biroja ēka ar kopējo platību 401, 7 m2. Ir labi attīstīta transporta infrastruktūra, kas nodrošina labas saiknes ar visām pilsētas daļām. Piebraucamās ielas ir ar asfalta segumu, labā tehniskā stāvoklī. Objekts atrodas tieši pie A6 autoceļa, krustojumā ar Rūpniecības ielu. Rīgas iela ir ar aktīvu gājēju un intensīvu autotransporta plūsmu. Ir pieejamas visas pilsētas komunikācijas (elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācijas sistēma - pieslēgums centralizētiem tīkliem). Apkure - vietējā centralizētā (cietā kurināmā katls). Ērta piebraukšanas un autotransporta novietošanas iespēja. Ēkas izmantošana ir tirdzniecība, pārtikas ražošana ar administratīvām telpām un pieļauj dažādas alternatīvas izmantošanas iespējas. Brīvs no lietu tiesību apgrūtinājumiem. Ēkas papildus aprīkojums - dūmu detektori; boileri karsta ūdens sagatavošanai; gaisa kondicionieris; apsardzes signalizācija, videonovērošana.
Rīgas iela 68
401.7 m²
59 000
21.3.2018.
Vairākss.com
Pārdod Zemes īpašums "Babri", ezera krastā, ezers Sausais Priedainis. Kopējā platība 4, 3 ha. Tai skaitā meža teritorija 1, 5 ha. nav izstrādāts. Privātmājas vai lauksaimniecības kompleksa būvniecībai. 8 km no Aglonas centra. Blakus vecākā vecticībnieku baznīca Foļvarka
1 1
4.3 m²
14 800
1.2.2018.
Vairākss.com
var uz nomaksu. viens no pēdējiem brīvajiem zemes gabaliem pilsētā privātmājas būvniecībai. visas komunikācijas iet gar robežu. blakus visas komunikācijas, Zemes gr.
Preiļu raj., Preiļi
5 000
27.12.2017.
Vairākreklama.vesti.lv
We at Flatfy use cookies to improve quality of your overall browsing experience. By using our services you agree to our use of cookies.Learn more